Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hva med skoledemokratiet?

Artikkelforfatteren er bekymret for elevdemokratiet.

Budstikka hadde nylig en sak som omhandlet forslag til ny opplæringslov. I forslaget til ny opplæringslov er hele § 11 som omhandler organ for brukermedvirkning og hvordan dette skal organiseres, fjernet. Dette er rådgivende organ som foreldreutvalg, samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg. Når det gjelder elevrådet vil dette i det nye lovforslaget være frivillig og opp til elevene ved hver enkelt skole. Bærum Arbeiderparti er imot disse endringene og for å beholde de demokratiske institusjonene i skolen.

Når det gjelder skoledemokratiet er lovteksten i forslaget til ny opplæringslov tydelig « … elevene og foreldrene får være med på å planlegge, gjennomføre og vurdere verksemda ved skolen …» Og videre «Elevane og foreldrene skal delta i styringa av skolen» Arbeiderpartiet spør seg om hvordan? Med så diffuse formuleringer er det stor fare for at måten dette organiseres på, både blir tilfeldig og svært forskjellig fra skole til skole med fare for et svekket skoledemokrati. Vi mener at dagens måte å organisere skoledemokratiet på er hensiktsmessig da den setter samarbeidet mellom foreldre, elver og skolen inn i et forpliktende system. Et samarbeid vi mener er et viktig bidrag når det kommer til å skape et godt skolemiljø og en god skolehverdag for våre elever.

Forslaget til ny opplæringslov står også i fare for å svekke elevdemokratiet. I lovforslaget står det at «Elevane har rett til å velje elevråd. Dei kan og velje å organisere elevdemokratiet på ein annen måte.» Lovforslaget ønsker et elevdemokrati, men den gir ingen føringer om hvordan. Dette kan medføre at enkelte skoler i perioder kanskje ikke har noen form organisert elevdemokrati i det hele tatt. Er dette ønskelig? Tenk på hva elevrådsarbeid gir av læring når det kommer til demokrati, medansvar og retten til medvirkning. Dette er ord som er hentet fra avsnittet som omhandler formålet med opplæringa i det nye lovforslaget.

Til sist vil jeg trekke frem samarbeidet mellom disse organene bestående av foreldre, elever og skolen som i dag er organisert og formalisert gjennom samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg. Jeg sitter selv i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget ved Eikeli barneskole på 5 året, som politisk representant. Her møter jeg engasjerte representanter fra skolens foreldreutvalg, elevråd samt skolens ledelse. Jeg opplever at vi møtes som likeverdige parter som drøfter forhold som angår skolen, både stort og smått med et felles mål om en god skolehverdag.

Arbeiderpartiet venter med spenning på kommunedirektørens forslag til høringssvar og vil kjempe for at skoledemokratiet ivaretas på en langt mer forpliktende måte enn det utvalget legger opp til i forslag til ny opplæringslov.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.