Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hva med Fornebu?

Tove Kvil oppfordrer Bærum kommune til å involvere frivilligheten på Fornebu. Hun mener samskaping er nøkkel til optimal resultatoppnåelse når det gjelder utviklingen av Fornebu.

FOTO: TRUDE BLÅSMO

Kommunen oppfordres til å involvere frivilligheten fra oppstart på Fornebu.

Ifølge kommunedirektør Erik Kjeldstadli skal samskaping ta samarbeid mellom innbyggere og kommune et skritt videre. «Det handler om å gå sammen om å finne nye og bedre løsninger hvor svaret ikke er gitt på forhånd. (...) Det handler om å mobilisere ressursene i samfunnet og sammen skape noe nytt,» uttalte Kjeldstadli i Bæringen i fjor.

Med KDP3 vedtok kommunestyret: «Sammen med innbyggerne på Fornebu, lokale interesseorganisasjoner og utbyggere lager kommunen en plan for møteplasser på Fornebu. Prosjektet skal ledes av innbyggerne på Fornebu.» Informasjonsmøter om fattede vedtak skal erstattes av samarbeid/dialog/samskaping mellom innbyggere og kommune.

Hva skjer? Kommunevalget er historie. Det er betimelig å utfordre kommunens nyvalgte og administrasjonen.

I august presenterte Obos Fornebu/Léva Urban Design sin Fornebu-undersøkelse 2019. Blant de fremmøtte var det mange kritiske røster. Hvorfor gjør Obos dette alene? Andre utbyggere konsultert og/eller invitert inn? Troverdighet? En digital medvirkningsplattform «Medvirk Fornebu» ble også lansert.

Kommunen er ikke tjent med å overlate dette til en utbygger

Bærum kommune ble etterlyst. Administrasjon og politikere har forpliktet seg til innbyggermedvirkning og samskaping på Fornebu. Har de overlatt alt til Obos? Kommunen er ikke tjent med å overlate dette til en utbygger. Bare bedret kontakt og mer nærhet mellom innbyggerne og kommunen kan sikre gode beslutninger for lokalmiljøet på Fornebu. Ikke Obos Fornebu. Det har vi erfart.

Kommunen må ta regien i innsamling av relevante data samt sikre forventet innbyggerdialog og samskaping. NIBR har relevant forskning/utredningsarbeid – nasjonalt og internasjonalt – og vil kunne engasjeres til å følge utviklingen av Fornebu med forskerøyne.

Takket være Fornebupiloten og aktive ildsjeler er noen lokale aktiviteter og frivillige organisasjoner etablert. Mangel på egnede møteplasser begrenser. Tilbud til ungdom, utover idrett, er hastesak. «Sammen skaper vi fremtiden» er visjonen for bærumssamfunnet (Handlingsprogram 2020-23).

Hovedsatsinger i 2020 er blant annet en helhetlig plan for utvikling av Fornebu-samfunnet, og styrke lokal frivillighet og innbyggersamarbeid på Fornebu.

I MIK-dokumentet «Styrket innsats i arbeid med innbyggersamarbeid og frivillighet» ber rådmannen om tilslutning til utarbeidelse av en «policy for frivillighet». Men hvordan?

Kommunen oppfordres til å involvere frivilligheten fra oppstart – samskaping er nøkkel til optimal resultatoppnåelse. Dermed kan lokal legitimitet og forankring sikres. God samfunnsutvikling som tar vare på og bygger opp lokal identitet skaper et inkluderende samhold på tvers av generasjoner.

Ressurser må til. En administrativt ansatt med særskilt ansvar for medvirkning/samskaping sikrer bevissthet og vedvarende fokus. Dette har svenske og danske kommuner. Hva med Bærum? Hva med Fornebu?

Vi imøteser arbeidet med å samskape kulturklyngen på Gamle Fornebu og flerbrukshuset ved Fornebu S, samt andre møteplasser.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.