Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hva er viktig for deg?

HJELP: – Vi utvikler kommunale tjenester som er tilpasset brukernes behov slik at de er i stand til å klare seg best mulig selv, skriver innsenderne. ILLUSTRASJONSFOTO: MARI HAGERUP

Helse og omsorg. Hva er viktig for deg: En bedre hverdag for våre brukere.

Vi i helse- og omsorgstjenestene i Bærum kommune ønsker å lære. På den nasjonale «Hva er viktig for deg-dagen?» mandag 6. juni stiller vi dette spørsmålet for å få vite hvordan vi kan gjøre brukernes hverdag bedre.

Målet er å legge til rette for en bedre hverdag for brukerne og samtidig utvikle gode tjenester. Får du spørsmålet, ber vi deg svare ærlig.

I fjor deltok Bærum kommune for første gang på denne viktige dagen. Våre brukere fikk med egne ord beskrive og forklare hva som har betydning for dem.

Erfaringene vi samlet, ga oss nyttig informasjon og innsikt i brukernes ønsker og behov. Som for eksempel å bli sett, drikke kaffe sammen med de andre beboerne og å være sammen med familien. Dette bruker vi i forbedringsarbeid.

Les også: Bærum kommune: – Vi er godt fornøyd

Les også: Bærum kommune nominert til Innovasjonsprisen

Les også: Vi ønsker best mulig kommunikasjon

Mestring og motivasjon er to viktige drivkrefter i dagens helse- og omsorgsarbeid, og de vil bli enda sterkere i morgendagens arbeid. Det handler om å gi innbyggere muligheten til å være sjef i eget liv.

Vi går bevisst fra å spørre «hva feiler brukeren?», til å spørre «hva betyr mest?» for den enkelte. Vi utvikler kommunale tjenester som er tilpasset brukernes behov slik at de er i stand til å klare seg best mulig selv.

Mestrings- og omsorgsmeldingen og helsemeldingen gir oss føringer om å arbeide på en måte som gjør at brukerens mestring og selvhjulpenhet øker. Da er det nødvendig at vi finner frem til hva som er viktig for at han eller hun kan finne krefter og motivasjon i seg selv til å jobbe helsefremmende i sitt eget liv.

Praktisk kan dette illustreres ved at pasientforløpet starter når en mann på 85 år skal utskrives fra sykehus eller søker om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vår mann på 85 år har pådratt seg en alvorlig infeksjon og vært innlagt på sykehus. Ved utskriving klarer han seg ikke selv og kan raskt bli avhengig av hjelp fra hjemmesykepleien. Han kan få tilbud om dagtilbud og matombringing fra kommunens eget storkjøkken, som bidrar til at han får både sosial stimulering og ernæringsmessig riktig kost.

Vår mann ønsker å mestre eget liv i hjemmet sitt igjen. Hverdagsrehabilitering er et tilbud til de som har opplevd en endring i hverdagen på grunn av funksjonsfall, sykdom eller skade. For at hverdagsrehabilitering skal fungere må brukeren være motivert til å gjenvinne det han tidligere mestret i hverdagen.

Brukeren tilbys tidlig, målrettet og intensiv innsats i tre uker til trening av ferdigheter. Han er selv med på å bli frisk, og får bistand om han trenger det. I teamet bistår flere yrkesgrupper til å finne beste veien tilbake til eget liv.

Da er dialog, informasjon og godt samarbeid, også mellom fastlegen og hjemmetjenestene, viktig.

For å sikre gode pasientforløp handler det også om å vurdere hvordan tjenestene fungerer. Det er derfor viktig å lytte til brukerens opplevelser for å bli bedre og mer treffsikker i innsatsen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

I prosjektet «Gode pasientforløp» har Bærum kommune samarbeidet med blant annet Vestre Viken om temaet gode pasientforløp på tre viktige og sentrale områder: Kols, hoftebrudd og risikofylt alkoholforbruk. Dette er områdene som fører til flest sykehusinnleggelser samt videre behov for kommunale helse- eller omsorgstjenester.

Mestring og motivasjonstankegangen har vært sentral i beskrivelsen av forløpene. Gode pasientforløp er avhengig av samarbeid mellom bruker, helse- og omsorgsarbeidere, sykehus, fastleger og andre fagpersoner.

Når vi spør deg om hva som er viktig for deg, ber vi om oppriktig svar. Vi trenger kunnskapen og erfaringene fra deg om ditt liv.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler