Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hva er tilstanden i Asker?

– Man skal ikke langt utenfor egen dør før en ser manglene. Veier som sprekker. Maling som flasser av barnehager, skoler og sykehjem. Dårlig inneklima. Ledningslekkasjer, skriver innsenderen. Her fra Røykenveien.

– Man skal ikke langt utenfor egen dør før en ser manglene. Veier som sprekker. Maling som flasser av barnehager, skoler og sykehjem. Dårlig inneklima. Ledningslekkasjer, skriver innsenderen. Her fra Røykenveien.

Foto: KARL BRAANAAS

Nylig la Rådgivende ingeniørers forening (RIF) frem rapporten State of the Nation – Norges tilstand 2021. 

Rapporten gir innblikk i de mange og store utfordringene landet vårt har når det gjelder tilstanden på offentlig eid infrastruktur som veier, bygg og vann- og avløpsanlegg.

Rapporten inneholder anbefalinger til politikerne om hvordan de bør handle for å bremse opp og reversere vedlikeholdsetterslepet som har bygd seg opp over år. Dette gjelder også Asker kommune.

For Askers del handler det om systematisk forvaltning av eksisterende arealer hva angår bygg, kommunale veier og kommunal vann- og avløpsinfrastruktur, sikring av tilstrekkelig finansiering og prioritere tiltak som ivaretar innbyggernes helse og sikkerhet. 

Men hva status er har vi i Asker kommune ikke en skikkelig oversikt over. Derfor har vi sendt en såkalt interpellasjon til ordføreren der vi ønsker svar på hvor stort etterslepet er på kommunalt eide bygg, veier, vann- og avløpsanlegg mm.

Hvorfor? Vi mistenker at verdibevarende vedlikehold av fellesskapets verdier ikke er høyt nok prioritert og at kommunen ikke evner å bremse opp og redusere vedlikeholdsetterslepet. 

Man skal ikke langt utenfor egen dør før en ser manglene. Veier som sprekker. Maling som flasser av barnehager, skoler og sykehjem. Dårlig inneklima. Ledningslekkasjer.

Men vi spør ikke bare om hva som er status på kommunens infrastruktur. Askersamfunnet består også av en betydelig del fylkeskommunal infrastruktur der det ofte skorter på verdibevarende vedlikehold. Vi har en stor andel fylkesveier av svært variabel standard der fremkommeligheten er truet.

Asker Fremskrittsparti er ikke imponert over standarden på fylkesveinettet. Generelt er det fylkesveiene som pekes ut som det svakest stilte området i State of the Nation. 

Våre innbyggere ferdes på fylkesveier som ikke er av spesielt god standard, og vi opplever ikke at vi i Asker blir hørt på om dette. Ordføreren vår har hatt mange møter med gamle Akershus fylkeskommune og med Viken fylkeskommune. Møtene har ikke gitt gode resultater.

Vi ønsker å vite hvor mye etterslepet er på all kommunal og fylkeskommunal infrastruktur i Asker. Finnes det en systematisk plan for verdibevarende vedlikehold for denne infrastrukturen i kommunal regi? Dette må vi vite før vi politikere kan prioritere dette ordentlig og legge planer som følges opp.

Vi spør om ordfører og administrasjonen skal presentere en tilsvarende oversikt som en har lagt frem i Rådgivende ingeniørers forenings State of the Nation, og komme tilbake med en fremdriftsplan med en tidshorisont som er lengre enn en kommunestyreperiode. 

Hvorfor? Det vil ta mange år å rette opp i feil og mangler. Det blir et generasjonsprosjekt. Vi må kunne holde fylkeskommunen ansvarlig for eventuelle planer som sikrer at trafikantene i Asker kan kjøre på trygge og sikre veier og at skoleelever får sin undervisning i skolebygg med gode arbeidsforhold og inneklima.

La oss få fakta på bordet, legge en plan og gjennomføre den. Askers innbyggere fortjener bedre.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.