Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hva er prisen for et godt liv?

– Vi håper politikerne sier nei til den foreslåtte reduksjonen i handlingsprogrammet, skriver Unni Einerkjær og resten av styret i Bærum lokallag av Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).

– Vi håper politikerne sier nei til den foreslåtte reduksjonen i handlingsprogrammet, skriver Unni Einerkjær og resten av styret i Bærum lokallag av Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).

Foto: KARL BRAANAAS

Det kan slås fast en gang for alle. Funksjonshemmede blir systematisk diskriminert i Norge, og aller mest gjelder dette for personer med utviklingshemming. 

100.000 funksjonshemmede ønsker seg jobb. Personer med utviklingshemming finnes knapt i ordinært arbeidsliv, og undersøkelser viser at stadig flere ikke har noen daglig virksomhet, de har lite eller ingenting å gå til.

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2021–2024 for Bærum innebærer tiltak som vil øke den systematiske diskrimineringen av funksjonshemmede. Det skal kuttes i brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og reduseres i dagtilbudet til personer med utviklingshemming.

BPA ble rettighetsfestet som en del av regjeringens arbeid med å oppfylle konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Gjennom brukerstyringen som er det sentrale i BPA, skal funksjonshemmede og deres familier ha mulighet til å leve et liv på linje med andre i samfunnet. BPA bidrar til at flere er i arbeid. Barn kan vokse opp i egen familie. Du kan selve planlegge bistandsbehov ut fra hva du faktisk trenger. BPA legger til rette for selvhjelp og mestring som er uttalte hovedmål i Bærum kommunes planer, men likevel foreslås det å kutte i tjenesten.

Et annet forslag som vil ramme funksjonshemmede hardt, er reduksjon i dagtilbudet til personer med utviklingshemming. Dette skal gjøres gjennom en strengere vurdering av vedtakene, ved å avvikle avdelingen i Myrvangveien og ved å øke samdriften med ansatte i samlokaliserte boliger. 

Det siste kan føre til at enda flere får dagtilbud i egen bolig. Det er et ufravikelig prinsipp i tjenestene, at bolig og sysselsetting må skilles fra hverandre for å unngå institusjonalisering og totalomsorg.

For de fleste er det å gå på jobben en viktig del av vår identitet. Arbeidslivet bidrar til å skape en variert og meningsfull hverdag med tilgang til sosiale møter og nye utfordringer. Dagene får struktur i form av skille mellom hverdag og helg. Dagtilbudet er ekstra viktig for dem som ikke har (eller får) mulighet til å delta i ordinært arbeidsliv.

Bærum skal oppfylle mål når det gjelder egne handlingsplaner, når det gjelder å oppfylle rettighetene til personer med funksjonshemninger, og FNs bærekraftsmål hvor bekjempelse av ulikhet er sentralt. 

Vi har flere eksempler på at kommunen ikke jobber bra nok for å oppnå disse målene. Sist vist gjennom oppslag i VG hvor flere utviklingshemmede i kommunen har blitt fratatt grunnleggende rettigheter gjennom pandemien. 

Ledelsen har oppgitt at de ikke har hatt nok kjennskap til hva som har foregått i tjenestene. Dette viser med tydelighet den manglende rettssikkerheten til personer med utviklingshemming.

Vi håper politikerne sier nei til den foreslåtte reduksjonen i handlingsprogrammet. Vi håper de heller vil støtte flere tiltak som bidrar til oppfyllelse av grunnleggende rettigheter, likestilling og likeverd for funksjonshemmede innbyggere i Bærum.

NFU Bærum lokallag ønsker en større satsing på områdene hvor det er foreslått reduksjoner, sammen med andre nødvendige tiltak for å skape et likestilt Bærumssamfunn for alle.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.