Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Høyresiden raserer Bærums klimafond

– Dyrere parkering vil gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil på korte distanser, skriver Marianne Rieber-Mohn i Bærum Ap.

FOTO: PRIVAT

H, V, Frp og KrF i Bærum lar klimafondet betale den nye parkeringsavgiften for elbiler. 

Kommunedirektøren har foreslått å innføre at elbiler skal betale halv parkeringsavgift på kommunens plasser, for å få større sirkulasjon av plassene. Posisjonen går mot forslaget og bruker kommunens klimafond som saldering. Mener de at billigere parkering er et klimatiltak?

Klimafondet er opprettet for å støtte tiltak som gir mindre klimagassutslipp. Det har vært møysommelig bygget opp de siste årene. Å bruke av dette fondet for å saldere en foreslått avgift er ikke i tråd med intensjonene i fondet. 

Å droppe en parkeringsavgift fører ikke til mindre kjøring og reduserte utslipp. Alle undersøkelser viser at god tilgang på fører til mer bilkjøring.

Arbeiderpartiet støtter forslaget om halv parkeringsavgift for elbiler. Videre foreslår vi at fossilbiler skal betale 5 kroner mer per time på kommunale plasser. Fondet er i dag på cirka 9 millioner kroner. Det utbetales årlig til gode klimaformål. Når høyresiden vil bruke 10 millioner av fondet over neste fireårsperiode til å betale for parkering, blir det ikke mye igjen til gode klimatiltak.

Dyrere parkering vil gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil på korte distanser. Slik kan vi redusere bilkjøringen og bidra til et bedre klima. Prisøkningen for fossilbiler vil også opprettholde forskjellen til elbiler og fortsatt gjøre det lønnsomt å kjøre klimavennlig.

Kommunedirektøren mener det er behov for større sirkulasjon på parkeringsplassene. I dag er det ikke uvanlig at en elbil står parkert hele dagen gratis på samme plass. Flere må dele disse godene. I tillegg vil økningen i avgifter bidra positivt til kommunebudsjettet.

Elbiler som erstatning for fossilbiler er bra for klimaet, bra for lommeboken og bidrar til at vi kan nå klimamålene. 

Det skal lønne seg og være enkelt å velge elbil. Derfor vil vi opprettholde støtteordningen til borettslag og sameier med installering av ladepunkter for elbiler. Dette er en populær ordning som bidrar til at flere kan skaffe seg elbiler. 

Neste skritt i klimapolitikken er å få en større andel av varetransporten over på strøm. Så må vi jobbe for utslippsfrie byggeplasser, slik Oslo kommune har kommet langt med.

Et godt alternativ til bilen er for mange sykkel. For å legge forholdene bedre til rette har Arbeiderpartiet prioritert sykkelveier med bedre vedlikehold, merking av traseer og bedre belysning. Hensikten er å gjøre det raskere og tryggere å sykle.

Gjennom fysisk tilrettelegging fra kommunens side kan vi bidra til at innbyggere og næringsliv tar klimavennlige valg i hverdagen. Dette gjelder særlig innen mobilitet. 

Arbeiderpartiet vil støtte opp under dette og bruke klimafondet aktivt for å nå målet om et mer klimavennlig samfunn.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.