Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Høyres nedbygging av lokalt politi

Artikkelforfatterne fra Senterpartiet påpeker at syv politifolk hadde ansvar for 365.000 innbyggere i Asker, Bærum og Oslo Vest dagen moskeen på Skui ble angrepet. Under terrorangrepet 22. juli 2001 var det seks politifolk på vakt i Asker og Bærum alene.

Artikkelforfatterne fra Senterpartiet påpeker at syv politifolk hadde ansvar for 365.000 innbyggere i Asker, Bærum og Oslo Vest dagen moskeen på Skui ble angrepet. Under terrorangrepet 22. juli 2001 var det seks politifolk på vakt i Asker og Bærum alene.

FOTO: EVA GROVEN

Politiets innbyggerundersøkelse fra 2014 viste at folk i Asker og Bærum politidistrikt hadde landets høyeste tillit til sitt lokalpoliti. 96 prosent svarte «svært stor» eller «ganske stor» tillit til politiet. I 2019 var tilliten sunket til 84 prosent for Oslo politidistrikt. Dette er et markant fall og Senterpartiet mener at dette har sammenheng med nærpolitireformen.

Nylig ble utvalgsrapporten om politiets håndtering av angrepet mot Al-Noor moskeen i Bærum lagt frem. Utvalget skriver blant annet: «Først og fremst illustrerer hendelsen viktigheten av lokalkunnskap, og tilsvarende farene ved å ha et politi som kun baserer seg på Google Maps og lignende tekniske hjelpemidler for å veilede deres utrykning». Politiet brukte 20 minutter fra første varsel til de var på stedet. Patruljen som rykket ut fra Majorstua hadde ikke lokalkunnskap.

Syv politifolk hadde ansvar for 365.000 innbyggere i Asker, Bærum og Oslo Vest den 10. august 2019. Til sammenligning var det 22. juli 2011 seks politifolk på vakt i Asker og Bærum politidistrikt. Nå er altså de operative politipatruljene så å si halvert for Asker og Bærums del og ofte må patruljene komme fra Majorstua dersom noe skjer.

Responstidstallene for Oslo politidistrikt viser en klar negativ utvikling, særlig i små og mellomstore steder

Senterpartiet kritiserer ikke politiet. Politifolk står i en nær sagt umulig situasjon hvor de operative ressursene reduseres samtidig som kravene økes. Politiets struktur ble besluttet av Høyre, Frp, Arbeiderpartiet, Venstre og KrF gjennom nærpolitireformen. Oslo politidistrikt har økt med ca. 350 politistillinger de siste årene. I Bærum har antall stillinger, ifølge SSB, blitt redusert med 51 gjennom nærpolitireformen. Asker har riktignok fått tilført 14 stillinger – men netto er nedgangen er på 37 stillinger, noe som tilsvarer om lag 10 prosent. Det er klart at dette får konsekvenser for lokalsamfunn, tillit og samspill mellom publikum og politiet i Asker og Bærum.

Senterpartiet mener at politiet må rustes for dagens og morgendagens kriminalitet. Vi er enig i at politiets metoder og verktøy må utvikles i tråd med samfunnsutviklingen, men ser ikke hvorfor det er nødvendig å sentralisere politifolk over hele landet til storbyene for å møte kriminalitet på internett.

Responstidstallene for Oslo politidistrikt viser en klar negativ utvikling, særlig i små og mellomstore steder. Et av målene i nærpolitireformen var at responstiden skulle vesentlig og målrettet forbedres. Dette har ikke skjedd hverken i by eller på mindre steder i Oslo politidistrikt.

Funn og anbefalinger i utvalgsrapporten, politiets innbyggerundersøkelser og responstidsmålingene underbygger mye av det Senterpartiet har advart mot i lang tid. Vi har fått et fjernere politi, mindre lokalkunnskap, færre operative politipatruljer og lengre responstid i Asker og Bærum.

Asker og Bærum politidistrikt hadde for få år siden et av landets beste kompetansemiljøer på forebygging, nøt stor tillit blant befolkningen og hadde inngående lokalkunnskap både om steder, miljøer og enkeltpersoner. Nå er dessverre mye av dette borte. Senterpartiet ønsker å fylle politistasjoner- og lensmannskontor med politifolk som kan virke i sitt nærmiljø, vite hva som skjer, følge opp bekymringsmeldinger, forebygge lokalt og bidra til å ivareta vår trygghet med beredskap i nærmiljøet. Vi kan ikke se at befolkningen i Asker og Bærum har fått bedre polititjenester gjennom nærpolitireformen. Senterpartiet ønsker å bevare det som fungerer og endre det som må endres – ikke rive ned på bakgrunn av politisk overbevisning.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.