Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Høyres bærekraft – «business as usual»

– Høyres «likestilling» av bærekraftsmålene er en farlig og tilslørende ideologi. Den inviterer til en fortsettelse av det uføret vi er i, skriver Even Gulowsen, som er tidligere leder i Asker MDG.

– Høyres «likestilling» av bærekraftsmålene er en farlig og tilslørende ideologi. Den inviterer til en fortsettelse av det uføret vi er i, skriver Even Gulowsen, som er tidligere leder i Asker MDG.

Foto: TRINE JØDAL

Høyres omgang med FNs bærekraftsmål inviterer til fortsatt uansvarlig miljøpolitikk. 

En likestilling av bærekraftsmålene betyr en legitimering av gårsdagens politikk. Det grønne skiftet, som alle sier de er for, vil da la vente på seg. 

MDGs svar er klart: Økonomien må underordnes sunne økologiske prinsipper.

FNs visjon om bærekraft har tre dimensjoner: Det skilles mellom sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. 

I mange sammenhenger kan disse hensyn ivaretas parallelt. God forvaltning av miljø og naturressurser sikrer økonomisk fremgang og velferd for mange. 

Vi ser likevel ofte at vår økonomi og velferd hviler på rovdrift på knappe naturressurser med store og skadelige utslipp. 

På den ene siden har vi opplevd stor materiell velstandsvekst, mens vi på den andre siden blir mer og mer klar over de miljømessige kostnadene: Viktig natur bygges ned, arter forsvinner og en tiltagende klimakrise truer tilvante livsformer. 

Da er det klart at hensynet til økonomisk vekst må vike for hensynet til miljøets tåleevne. Dette er en bærebjelke i MDGs prinsipprogram.

Asker Høyres ledere skriver om disse ting i Budstikka 1. mars. Her signaliseres først uenighet med MDGs prinsipielle utgangspunkt. Dernest slås det fast at Høyre likestiller de tre bærekraftsmålene.

Hva blir effekten av Høyres likestilling? Jo, mest sannsynlig; i praksis «business as usual».

Hensynet til økonomisk lønnsomhet og vekst har i generasjoner ligget som et mantra i de fleste avgjørelser i privat og offentlig sektor. Uten et tydelig prinsipielt taktskifte, med fokus på andre verdier, vil det lett rulle videre med kortsiktig økonomisk gevinst som viktigste hensyn

Dette vil gjelde også når det er tydelig konflikt mellom hensynet til økonomien og hensynet til vårt naturgrunnlag. 

Vi ser dette utspille seg hver dag: Mer vei bygger ned stadig mer natur. Nye lisenser for leting etter ytterligere olje og gass tildeles. Eksemplene er mange.

Vi lever i en tid preget av store planer og mål for utslippsreduksjoner og en miljømessig bærekraftig fremtid. Planer og mål er viktige nok, men bak oss har vi en begredelig historie om planer som ikke ble etterlevd og mål som ble overkjørt av «business as usual». 

Det kortsiktige trumfer det langsiktige. Bare «litt til» i økonomisk sammenheng svelges lett når de langsiktige konsekvensene uteblir som beslutningsgrunnlag.

På denne bakgrunn er Høyres «likestilling» av bærekraftsmålene en farlig og tilslørende ideologi. Den inviterer til en fortsettelse av det uføret vi er i. 

Et grønt skifte krever et oppgjør med tilvant «grå» politikk. En prinsipiell nyorientering er nødvendig for å sikre de hensyn som skal gis fortrinn når det oppstår konflikt mellom miljø og økonomi.

For MDG er det i alle fall klart at økonomien – i konflikttilfeller – må underordnes sunne økologiske prinsipper. Det vil lønne seg på sikt!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.