Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Høyre, V og KrF driver sjansespill med de unge

– Bærums-politiet melder om at en av de største utfordringene i 2019 har vært rus, spesielt bruk av hasj, skriver innsenderen.

– Bærums-politiet melder om at en av de største utfordringene i 2019 har vært rus, spesielt bruk av hasj, skriver innsenderen.

Foto: ANETTE OSKAL

Dagens regjering har nå foreslått å oppheve straffansvar for bruk og besittelse av narkotika som en sentral del av regjeringens rusreform. 

Det store problemet er at den ikke skiller mellom rusavhengige og ikke-avhengige. Reformens intensjon er å bidra til et bedre tilbud til rusavhengige, som er fornuftig, men resultatet med dette lovforslaget vil bli et rasert forebyggingstilbud.

Det sier seg selv at det er enklere og billigere å forebygge enn å behandle. Et viktig mål for samfunnet er å forebygge at ungdom blir rusavhengige og faller utenfor samfunnet. 

Ungdom er mer utsatt for skadevirkninger enn voksne. Hvis denne loven blir vedtatt, betyr dette i praksis at ungdommer kan bruke og besitte store brukerdoser med illegale rusmidler (eksempelvis inntil 15 gram hasj, 2 kilo khat og 5 gram heroin til sammen) uten at det får konsekvenser. 

Hvordan skille mellom dette til eget bruk og salg? Statsadvokaten omtaler reformen som en gavepakke til organiserte kriminelle.

Den siste Ungdataundersøkelsen viser at Bærum har høyest andel som har røykt hasj. Bærums-politiet melder om at en av de største utfordringene i 2019 har vært rus, spesielt bruk av hasj, og opplever økt bekymring rundt miljøer som bruker dette allerede i ungdomsskolealder. 

Rus har som vi vet sammenheng med annen kriminalitet, vold, skader og ulykker.

Friske ungdommer som prøver narkotika, har ikke nødvendigvis motivasjon til å slutte da de ennå ikke har opplevd helseutfordringer eller skader knyttet til bruk. 

En riktig virkemiddelbruk gjennom tilpassede sanksjoner i samarbeid med politiet når bruk og besittelse av stoff blir oppdaget har med all sannsynlighet større effekt enn å ikke ha det.

Dagens system med forpliktende samtale hos forebyggende politi og ruskontrakt i stedet for prikk på rullebladet har vist gode resultater. 

Forslag om å opprette en kommunal rådgivende enhet i stedet virker naivt. Vi har allerede i dag forebyggende helsetjenester som skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Politiet samarbeider med blant annet disse tjenestene, som gir ungdommen mulighet til samtidig å kunne snakke om eventuelle andre problemer de måtte ha.

– Den siste Ungdataundersøkelsen viser at i Bærum er andelen som har røykt hasj, betydelig høyere enn resten av landet, skriver Guro Berge Smedshaug.

– Den siste Ungdataundersøkelsen viser at i Bærum er andelen som har røykt hasj, betydelig høyere enn resten av landet, skriver Guro Berge Smedshaug.

FOTO: PRIVAT

Med dette lovforslaget har ikke lenger politiet et mandat for å forebygge rusavhengighet og ruskriminalitet. At dette overlates til kommunebyråkratiet og en allerede presset helsetjeneste, vil bare bety at samfunnet har mistet gode virkemidler for å stoppe økningen i bruk av narkotika.

Mange har som meg vært bekymret for forslaget til rusreform over lang tid. Dette lovforslaget må skrotes. «Avkriminalisering» vil for alle praktiske formål bety legalisering. 

Vi må nå hegne om det gode forebyggende arbeidet som politiet gjør i samarbeid med foreldre og skole og helsetjenester for barn og unge. Lytt til foreldreoppropet.no. Sammen må vi sørge for at for å få ungdommer ut av rusbruk før de blir avhengige. Det gjelder spesielt i Bærum.   

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.