Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Høyre styrker lokaldemokratiet

Artikkelforfatter Morten Skauge (t.h.), her sammen med partikollega i Høyre, Elisabeth Gjølme, støtter forslaget om en endret plan- og bygningslov.

Artikkelforfatter Morten Skauge (t.h.), her sammen med partikollega i Høyre, Elisabeth Gjølme, støtter forslaget om en endret plan- og bygningslov.

FOTO: TRINE JØDAL

MDG mener Fylkesmannen må styrkes. Høyre mener vår politikk styrker lokaldemokratiet.

«MDG vil styrke Fylkesmannen», skriver partiets gruppeleder i Bærum, Hans Rugset, i Budstikka 12. mai. Høyre har på sin side blant annet brukt regjeringsmakten de siste syv årene til å styrke lokaldemokratiet og flytte mer politisk makt nærmere folks hverdag. 

Et godt eksempel er behandlingen av innsigelsessaker fra Fylkesmannen til Kommunaldepartementet, som siden 2013 har hatt Høyre-statsråd. Av 163 saker som er behandlet i denne perioden, er Fylkesmannens innsigelse tatt til følge i 32. Det innebærer at kommunene har fått medhold eller delvis medhold i rundt 80 prosent av tilfellene, mot 42 prosent under den rødgrønne regjeringen i perioden 2005–2013.

Det ferskeste eksempelet på at Høyre styrker lokaldemokratiet er regjeringens forslag om å overføre beslutningsmyndighet til kommunene i saker som gjelder enkle dispensasjonssøknader fra plan- og bygningsloven, for eksempel for å oppføre en garasje, utebod eller platting. For innbyggerne betyr dette enklere og raskere saksbehandling, og at den som har skoen på, blir lyttet til.

Det er ingen grunn til å tvile på MDGs mål om å ta vare på naturen. Det er et mål Høyre deler, men vi er uenige i at det er et godt virkemiddel å svekke lokaldemokratiet. Høyre vil tvert imot ha et samfunn som er bygget nedenfra, der beslutninger tas nærmest mulig dem det gjelder og der enkeltmennesker gis tillit og ansvar til å ta vare på sitt eget nærmiljø, realisere ideer og skape gode liv.

Høyre bygger sin politikk på prinsipper som frihet for enkeltmennesket, privat eiendomsrett og maktspredning fordi det utløser innsatsvilje og skaperkraft hos den enkelte, og styrker fellesskapet og lokalsamfunnene. 

Samarbeidet mellom Bærum Elveforum, frivillige lag, private bidragsytere og kommunen for å rydde og restaurere lokale vassdrag er et godt eksempel på det. Initiativet fra dykkerklubber og sportsdykkere for å plukke søppel fra havbunnen i Bærums skjærgård et annet.

Bærum Høyre har programfestet å ta vare på Bærums grønne lunger og verdifulle kulturlandskaper og sikre verdifulle naturressurser slik at de ikke blir omdisponert og går tapt. Vi vil sette inn tiltak som støtter beskyttelsen av den fredede og sjeldne elvemuslingen, sørge for aktiv bekjempelse av svartelistede arter og ta vare på rødlistede arter, jobbe for blomstrende slåtteenger for å beskytte pollinerende insekter, beskytte og restaurere sårbare kystområder og videreføre arbeidet med gjenåpning av bekker. For å nevne noe.

Bærum Høyre har programfestet å ta vare på Bærums grønne lunger og verdifulle kulturlandskaper

I forrige budsjettbehandling styrket vi kommunens klima- og miljøarbeid med 40 millioner kroner, og sist uke tok vi sammen med de andre borgerlige partiene til orde for å styrke arbeidet med å systematisere kommunens oversikt over Bærums naturmangfold. Formålet er å få mer kunnskap som kan legges til grunn i avveiningene mellom fremtidig vekst og vern. 

Høyre mener det er avveininger som Bærums lokale folkevalgte har bedre forutsetninger for å gjøre enn Fylkesmannens byråkrater.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.