Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Høvik - fra trafikkmaskin til trivelig sentrum

Statens vegvesen og Bærum kommunes forslag til nytt veisystem på Høvik prioriterer trafikk foran gode bomiljø, skriver innsenderne.

Foto: KARL BRAANAAS

Høvik sentrum har et fantastisk potensial til å bli et trivelig sted med gode bokvaliteter for fremtidige generasjoner. E18 og jernbanen danner i dag en ugjennomtrengelig barriere av trafikk, støy og forurensning som gjør dette umulig. Ny E18 i tunnel kan løse problemet, men drømmen om en et trivelig sentrum og gode bomiljø står dessverre i fare for å smuldre bort i usikker finansiering og fortidens planløsninger.

Drømmen trues nå av usikkerheten som er skapt av Vegvesenets krav om at lokalveien må kunne ta trafikken når tunnelene stenger. For Venstre er det viktig at E18-prosjektet gir forutsigbarhet for innbyggerne, gode bomiljø og grønn byutvikling. Det bor tusenvis av mennesker langs E18 som nå er berørt av usikkerhet og uforutsigbarhet.

E18 fra Lysaker til Ramstadsletta er første byggetrinn på E18-prosjektet, det slås fast i Oslopakke 3-avtalen fra 2016 som alle partier unntatt Rødt og Frp i Oslo og Akershus stemte for. For Høvik betyr Oslopakke 3 både motorveien i tunnel under bakken, mer sykkelvei og mer kollektivtrafikk, men aller viktigst; et lokk som gir muligheten til å utvikle Høvik sentrum til et trivelig sted å bo og arbeide.

Venstre har fulgt arbeidet med mulighetsstudien for nye Høvik tett etter at arbeidet med lokal regulering ble satt i gang av Bærum kommune i fjor sommer. Det er dessverre grunn til å rope varsku når saken kommer opp til politisk behandling til høsten da både Statens vegvesen og Bærum kommunes forslag til nytt veisystem fortsatt prioriterer trafikk foran gode bomiljø.

Arealet etter gamle E18 må utnyttes maksimalt til grønn sentrumsutvikling

Velforeningene på Høvik er skeptiske til at det må bygges like mye veikapasitet som før for å håndtere beredskapstrafikk ved stengte tunneler og ønsker at trafikken sluses til det andre tunnelløpet når ett tunnelløp er stengt. I velenes forslag går gode bomiljøer foran det de oppfatter som unødvendig og svært fordyrende beredskap.

Her står Venstre på lag med de lokale vellene. Venstre vil at utviklingen på toppen av E18 tunnelene skal skje på innbyggernes premisser. Å fjerne veien som barriere gjennom Høvik og åpne opp for flere mennesker og for god byutvikling er en hovedbegrunnelse for å bygge tunnelen. Arealet etter gamle E18 må derfor utnyttes maksimalt til grønn sentrumsutvikling og lokalveien må ikke overdimensjoneres for å håndtere trafikk ved stengte tunneler.

Derfor står Venstre fast på Oslopakke 3 og støtter de lokale vellenes forslag om gode bomiljø foran fart, støy og forurensning. Venstre vil gjøre sitt til at arealet etter gamle E18 blir optimalt utnyttet til nærmiljøutvikling når reguleringsplanen for nye Høvik kommer opp til politisk behandling til høsten. 

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.