Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hjelp til næringslivet og Viken-samfunnet

– Det nærmer seg valg – men det er viktig å vise velgerne at vi også kan jobbe godt sammen, på tvers av politiske skillelinjer, skriver Kari Sofie Bjørnsen (H) fra Asker. Hun er fylkestingsrepresentant og står på 8. plass på Høyres liste i Akershus ved høstens valg.

– Det nærmer seg valg – men det er viktig å vise velgerne at vi også kan jobbe godt sammen, på tvers av politiske skillelinjer, skriver Kari Sofie Bjørnsen (H) fra Asker. Hun er fylkestingsrepresentant og står på 8. plass på Høyres liste i Akershus ved høstens valg.

Foto: JOAKIM S. ENGER

Høyre er sterk tilhenger av brede forlik og samarbeid på tvers i viktige saker som skal stå seg lenge. 

Det er gledelig at alle partiene i Viken fylkesting sluttet opp Vikens tiltakspakke som ble lansert i starten av juni. Behov for ekstra hjelp til arbeids- og næringsliv, for aktivitet og hjelp til barn og unge ble besluttet gjennom et tverrpolitisk samarbeid, initiert av fylkesrådet.

Vi i Høyre har vært forkjempere for at næringslivet skulle få mer drahjelp fra fylkeskommunen. Vi er derfor særlig fornøyd med at tilskuddsordninger til næringslivet styrkes med 15 millioner kroner. 

Disse midlene skal gå til prosjekter som bidrar til innovasjon, sirkulær økonomi og digitalisering samt prosjekter som støtter opp om lokal mat og reiseliv. Gode og viktige prioriteringer, etter vårt skjønn.

Økt støtte til vedlikehold og enøktiltak på 20 millioner kroner i fylkeskommunens egne bygg er også smart bruk av penger. Oppdrag kan komme lokale tilbydere til del, samtidig som det bidrar til å redusere vedlikeholdsetterslepet som vi vet at en del av de offentlige byggene dessverre lider under.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er bekymringsfullt. Gode og trygge veier er en forutsetning for at folk og varer kan komme raskt og trygt frem. 

Et bidrag på 8 millioner kroner i Viken-pakken gjør ikke store forskjellen når vi snakker om etterslep i milliardklassen. Det er likevel velkomment at vedlikehold og rensk av grøfter hvor biologisk mangfold hensyntas, for å nevne ett av tiltakene, blir prioritert nå. 

Roar Lund fra Halden er fylkestingsrepresentant for Viken Høyre.

Roar Lund fra Halden er fylkestingsrepresentant for Viken Høyre.

Foto: MONICA JENSSEN

Likeså at ladeinfrastruktur til personbiler og næringstransport blir tilgodesett med en tilskuddsordning på 5 millioner kroner.

Kan vi ønske oss mer? Ja, faktisk så kan vi det. Bedriftsintern opplæring (BIO) er et virkemiddel som bidrar til å øke kompetansen hos medarbeidere, for eksempel innen digitalisering. Bidraget fra regjeringens kompensasjon til fylkeskommunene er betydelig på dette området, og vi mener tiltaket treffer så bra at fylkeskommunen kan bevilge enda mer. 

Her snakker vi om å gjøre flere bedrifter og arbeidstagere i stand til å møte nødvendig omstilling på en offensiv måte. 

Så vi håper at det rødgrønne fylkesrådet i neste runde vil foreslå mer penger til denne ordningen, slik at bedriftene blant annet i Asker og Bærum kan få ytterligere drahjelp.

Barn og unge, og kulturliv og talenter blir sett med henholdsvis 19 og 5 millioner kroner. Det har vært krevende tider for mange i disse gruppene, og penger til hjelp og mer aktivitet er helt klart kjærkomment.

 For Høyre er det viktig at fylket strekker ut en hånd til de som endte opp med for høyt fravær og står i fare for å droppe ut av videregående opplæring. 

2 millioner kroner til renere vann og vassdrag, herunder fjerning av stillehavsøsters, heier vi selvfølgelig på.

Alt i alt er dette en Vikenpakke som treffer godt. Høyre samarbeider selvfølgelig gjerne ved senere anledninger i saker som fortjener bred forankring. 

Det nærmer seg valg – men det er viktig å vise velgerne at vi også kan jobbe godt sammen, på tvers av politiske skillelinjer.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.