Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Historieløst om bunker

– Det er hevet over enhver tvil at dette er et anlegg iverksatt og benyttet av tyskerne på Fornebo, skriver innsenderen.

– Det er hevet over enhver tvil at dette er et anlegg iverksatt og benyttet av tyskerne på Fornebo, skriver innsenderen.

Foto: KARL BRAANAAS

I Budstikka 16. februar har Bjørn Magne Mathisen fra Bekkestua et innlegg hvor han går til frontalangrep på tanken om å bevare den gjenoppdagede bunkeren fra krigen på Fornebo. 

Han skriver at det antydes «at denne bunkeren kan være en del av noe mye større, med løpegraver, stillinger for MG-er og flere bunkere». Videre skriver han at det i så fall må finnes flere dekar med betonginstallasjoner, som i tilfelle bevaring av bunkeren, også må tas vare på.

Dette beskriver han nærmest som et mareritt, med omgjøring av alle bygge- og reguleringsplaner på Fornebo, etterfølgende rettssaker og et ødelagt område. Sånn er det selvfølgelig ikke.

Det er riktig at det under krigen ble bygget mange bunkere på Fornebo, anlagt løpegraver og maskingeværstillinger. Men det er vel ingen som har sagt at bevaring av alt dette må komme i kjølvannet av å redde den aktuelle bunkeren. 

Svært mye av dette er for øvrig borte for lengst. Bunkere er fylt igjen eller revet, og det lille som er igjen, er ikke tilgjengelig for allmennheten. De rester av løpegraver og lignende anlegg som finnes, er ikke tatt vare på.

Mathisen reiser også tvil ved selve bunkeren og hevder at det at den delvis er laget av betongelementer satt sammen til lange underjordiske rør tilsier at den ikke er bygget av tyskerne. 

Dette gir ikke mening. Det hendte ingenting på Fornebo under krigen som ikke var igangsatt og velsignet av tyskerne. Denne bunkeren dukker opp på tyske kart allerede i 1941. Det er hevet over enhver tvil at dette er et anlegg iverksatt og benyttet av tyskerne på Fornebo.

Når Mathisen gjør et nummer av at betongelementene som bunkeren delvis består av, også var brukt i det sivile, slår han inn åpne dører. Fylkeskommunen, som anbefaler at bunkeren bevares i sin helhet, er klar over dette. De skriver blant annet: 

«Ut fra kunnskapen fylkeskommunen har er det ikke kjent lignende anlegg i Norge hvor man har kombinert tilgjengelige sivile materialer med tysk førkrigs- tidligkrigs fortifikasjons know-how til en slik hybrid. I så måte er dette unikt i materialvalg og utforming. Det foreligger per i dag ikke informasjon om tilsvarende anlegg andre steder i Norge».

Fylkeskommunen anbefaler sterkt «at bunkeren, så langt det er mulig, søkes bevart i sin helhet». De sier videre: «Ut fra den tilgjengelige kunnskapen vurderes anlegget på Fornebu til å ha nasjonal verneverdi og i fredningsklasse. (…) Bunkeren er en viktig kilde til kunnskap om krigen, og bør bevares for fremtidig forskning og formidling om krigen til senere generasjoner».

Fylkeskommunen konkluderer slik: «På bakgrunn av bunkerens høye kulturminneverdi, på nasjonalt nivå, vil vi sterkt anmode om at bunkeren, så langt det er mulig, søkes bevart i sin helhet». 

Det er dette Mathisen med sin artikkel setter seg opp mot. Det er noe underlig at en engasjert lokalhistoriker som Mathisen ikke ser verdiene ved et slikt anlegg, og ikke heller støtter opp om verneinteressene.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.