Hilde Hvaal Durban,

kommunestyrerepresentant, Bærum Høyre

Det er de inspirerende, dedikerte, positive, motiverende og omsorgsfulle barnehageansatte vi har i denne kommunen. Noe av kvalitetsarbeidet de gjør løftes frem i kommunens tilstandsrapport, som vi behandlet i forrige kommunestyremøte. Det viktige arbeidet har jeg lyst til å skrive om her.

Barn er sårbare, og barn i risiko tar sårbarhet til et helt nytt nivå. Disse barna må vi ta ekstra godt vare på. Da er det god å vite at Bærum kommune, i samarbeid med Universitetet i Oslo, har utviklet et eget kompetanseutviklingsprogram om barn i risiko.

Målet er at de ansatte i barnehagene tidlig kan identifisere utsatte barn, og kunne se tegn på omsorgssvikt hos barn så tidlig som mulig. Og selvfølgelig kunne gjøre noe med det de ser.

170 barnehagelærere har fått denne kompetansehevingen. De sier at de gjennom denne etterutdanningen er blitt tryggere i sin rolle som barnehagelærere.

De sier også at de har gått bort fra en «vente-og-se holdning», og at de tidligere enn før søker dialog og relasjon med foreldrene. Dette er veldig bra.

Jeg har også lyst til å trekke frem de positive tilbakemeldingene foreldre gir på barnehagenes arbeid med satsingsområdene, nemlig lekens betydning for barns utvikling, realfag – undring og glede knyttet til matematikk og naturfag og sist men ikke minst, arbeid mot mobbing.

Foreldrene opplever at dette prioriteres i det pedagogiske arbeidet, og at det har hatt betydning for barnas utvikling. Flere påpeker at de har vært spesielt fornøyde med at barnehagen tar forebygging av mobbing på alvor.

De eldste barnehagebarna har nylig deltatt på sin siste sommeravslutning i barnehagen før de skal bli skolebarn, så jeg har derfor også lyst til å trekke frem rutinene knyttet til overgangen fra barnehage til skole og SFO.

Det har nemlig blitt utarbeidet nye overgangsrutiner som i sterkere grad skal ta hensyn til barnas individuelle behov for tilrettelegging og ta mer utgangspunkt i barnas interesser. Barna og deres foreldre skal oppleve at det er sammenheng mellom barnehagen og skolen.

Et lite triks i overgangsrutinene er grenseobjekter. Jeg husker jeg tenkte at det er jo helt genialt første gang jeg hørte om det.

Dette er et spill, en bok, en lek og en sang som alle barnehager, skoler og SFOer skal ha, som barna vil kjenne igjen fra barnehagen når de begynner på skolen og SFO. Dette gir trygghet for de ferske skolebarna.

Det står veldig mye bra i denne tilstandsrapporten. Det kommer også tydelig frem at Bærums-barnehagene er ambisiøse og at det jobbes kontinuerlig med kvalitetsarbeidet.

Vi kan glede oss over at det for eksempel skal jobbes enda mer med tidlig innsats, der barn med særlige behov får hjelp så tidlig så mulig, istedenfor at man venter til langt ute i skoleløpet. Det varmer et Høyre-hjerte.

Det legges også opp til mer arbeid med barnas språkutvikling og det skal iverksettes en standard for språkarbeidet i Bærums-barnehagene. Ellers skal det også arbeids med psykisk helse og psykologisk førstehjelp. Dette vil styrke barna og gjøre dem mer rustet til å møte sitt eget følelsesregister i en tidlig alder.

Jeg vil også trekke frem at barna skal få lære mer om det å være klimakloke barnehager. Så med alt dette på planen er det ingen tvil om at Bærums minste innbyggere, og foreldrene deres, har mye spennende å glede seg til.

Til slutt vil jeg bare igjen si tusen takk til alle de fantastiske barnehageansatte vi har i kommunen. De gjør en strålende jobb. De spiller en utrolig viktig rolle når vi sammen skal skape kull på kull med trygge små Bærums-borgere.

Tusen takk for at dere tar vare på det kjæreste vi har, mens vi foreldre er på jobb.