Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hent barna fra leirene i Hellas nå

Flertallet av partiene i kommunestyret ber om at Bærum skal ta imot flere enslige, mindreårige flyktninger fra leirene i Hellas. Men hvis ikke Høyre, Frp og/eller Sp gjør noe annet når formannskapet skal behandle saken, vil et slikt vedtak bli stoppet når saken blir tatt opp i formannskapet. I praksis vil Høyre bestemme resultatet.

Moria-leiren i Hellas er i dag overfylt. Leiren, som er bygd som en midlertidig leir for 3.000 mennesker, huser i dag 20.000 mennesker.

Bildene fra Moria og de andre leirene vitner om umenneskelige forhold.

Tyskland har tatt initiativ til å hente ut og relokalisere de mest sårbare gruppene fra leirene. Dette handler ikke om å prioritere noen områder over andre, det handler om at vi må hjelpe flyktninger også i disse områdene. 11 andre europeiske land støtter opp om Tysklands initiativ.

Høyre argumenterer med at flyktningpolitikk er et nasjonalt ansvar og at kommunestyrer ikke skal drive med utenrikspolitikk.

Men dette gjelder åpenbart bare når Bærum skal behandle mennesker i nød. Samme dag som å hente barn fra Hellas ble diskutert i kommunestyret, vedtok et enstemmig formannskap at Bærum skal internasjonaliseres og jobbe mer aktivt også utenfor Norges grenser, noe SV og Rødt støtter. 

Da blir det dobbeltmoral når en samtidig avviser å gi uttrykk for hva en mener Norge, og for den saks skyld, EU, bør gjøre med dem som i dag bor i elendige forhold i flyktningleirer, også i Europa.

SV og Rødt er uenige i at flyktningpolitikk kun er en utenrikspolitisk sak. Over 70 norske kommuner har ved å vedta å støtte oppropet om at Norge må slutte opp om det felleseuropeiske initiativet, vist at de er uenige i at flyktningpolitikk kun er en utenrikspolitisk sak. En undersøkelse fra Redd Barna viser at det er flertall i befolkningen for å ta imot barn fra leirene.

Politikk vedtas ikke i vakuum.

Bærum er en ressurssterk kommune med lang og god erfaring i å ta imot familier og enslige mindreårige. Ved å sende et tydelig signal om at vi ønsker å ta imot enslige mindreårige fra Hellas, åpner vi for muligheten til at vedtak kan bli fattet på nasjonalt nivå.

Vi som kommune kan garantere trygghet for dem som blir hentet til Bærum. Bærum gjør godt arbeid og ble tildelt bosettings- og integreringsprisen i 2018.

Politikk vedtas ikke i vakuum. Når regjeringen skal ta stilling til hva som bør gjøres, ville det vært et kraftig signal hvis Bærum, med Høyres dominerende posisjon, ber Norge gi et positivt svar til Hellas. I tillegg vil vi kunne bidra til et sterkere press for felleseuropeiske løsninger ved at også Norge sier klart fra at vi vil ta vår del av ansvaret.

Når formannskapet skal behandle saken på sitt neste møte, har vi ikke store forventninger til hva Frp vil gjøre.

Men kan det være håp om at Høyre skal se at det er like stor grunn til å gjøre positive vedtak om flyktningbehandling som å jobbe internasjonalt på andre områder?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.