Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Heller fortetting andre steder

SANDVIKA: – For Bærum kommune bør det ligge store muligheter i å videreutvikle Sandvika til et byområde med høyere bebyggelse og økt fortetting, særlig på nordsiden av stasjonen, skriver innsenderen.

Utbyggingsplanene på Avtjerna legger opp til en fortetting tilsvarende sentrale områder i Oslo.

Bærum bør prioritere å fortette andre steder i kommunen som ligger nærmere kollektivknutepunktene.

Les også: Utbygging vil skape nye transportbehov

Les også: Professor: – Bane Nors plan er en skandale

Skal vi oppnå et helhetlig transportsystem for fremtiden, må en være tydelig på rolledelingen mellom driftsartene i transportsystemet og fortette langs linjene for T-bane og lokaltog.

Skinnegående transport kan effektivt frakte mange mennesker over ulike distanser: Regiontog tar unna langtransport, lokaltog/T-bane frakter reisende på mellomdistanser, mens trikk brukes til kortdistanser.

Stasjonsavstanden er tettere og toghastigheten er lavere for lokaltog sammenlignet med regiontog. Regiontogenes rolle er å være et raskt og effektivt transportmiddel for reisende fra regioner og forsteder, til de store knutepunktene i Oslo og Akershus.

Lokaltog og T-bane er transportmiddel for reisende på mellomdistanser, og er hovedtransportmiddelet innenfor Oslo og Bærum, kombinert med bruk av trikk og buss på korte distanser.

Trikk og buss fungerer også som et tilbringersystem på tvers av det tyngre transportnettet.

Fortetting langs linjene for T-bane og lokaltog i Bærum bør prioriteres først.

I internasjonal sammenheng er Oslo en liten hovedstad, men sett i forhold til befolkningstallet er det investert mye i et godt skinnegående kollektivtransportnett i og rundt Oslo.

Selv for et rikt land som Norge, er investeringer i transportinfrastruktur svært dyrt, spesielt når man ser på investeringskostnad per innbygger.

Fremover er det planlagt store investeringer i å videreutvikle kollektivtransportnettet i og rundt Oslo.

For å kunne forsvare disse investeringene er det avgjørende at Oslo og Bærum følger opp med fortetting og utbygging langs de eksisterende og planlagte linjene for T-bane og lokaltog.

Hvor bør det fortettes først i Bærum?

  • Nå som Fornebubanen nærmer seg realisering, bør Bærum prioritere videre fortetting langs den nye traseen og høyere bebyggelse rundt stasjonene. Det er fortsatt et stort potensial både på Fornebu og rundt Lysaker stasjon.
  • Fortettingen langs Kolsåsbanen bør økes betraktelig. Kolsåsbanen var en meget stor investering i 2014, med en ny T-banelinje gjennom hovedsakelig spredt eneboligbebyggelse. Tettere og høyere bebyggelse inntil og over T-banestasjonene bør generelt tilstrebes for hele T-banenettet, også for å forsvare og underbygge de planlagte store investeringene for ny T-banetunnel gjennom Oslo.
  • Langs lokaltoglinjen Drammenbanen, mellom Lysaker og Slependen, er det også et stort fortettingspotensial. Investeringer i jernbaneinfrastrukturen og oppgradering av Stabekk og Høvik stasjon i 2015, samt de foreliggende planene for «ny E18» med reserverte busstraseer, gir også muligheter for fortetting av områder med god kollektivdekning.
  • Lysaker og Sandvika jernbanestasjoner skal i fremtiden bygges ut fra fire til seks plattformer, noe som vil gi mulighet for et enda bedre togtilbud ved disse kollektivknutepunktene. For Bærum kommune bør det ligge store muligheter i å videreutvikle Sandvika til et byområde med høyere bebyggelse og økt fortetting, særlig på nordsiden av stasjonen, som i hovedsak består av eneboligbebyggelse. Sandvika kollektivterminal vil i fremtiden kunne videreutvikles med et enda bedre tog- og busstilbud, og bli et langt større knutepunkt for bussnettet i Bærum. Med ny utbygd E16 og E18 vil det også legges til rette for god fremkommelighet for buss, og mating til Sandvika og Lysaker stasjon fra områder lenger unna.
  • Områder på Rud, Vøyenenga og Hamang/Franzefoss kan transformeres, bygges ut og fortettes. Disse områdene kan effektivt knyttes til allerede eksisterende T-bane- og jernbanenett med buss, eventuelt med en fremtidig bybanelinje på tvers i Bærum, eller med en fremtidig automatisk styrt bane-/busslinje.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.