Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Helhetlig forvaltning av sjøørret

Artikkelforfatterne spør om det ikke er på tide med restriksjoner på fisking av ørret i fjorden.

FOTO: JONATHAN E. COLMAN

«Sjøørretfiskere stoppet av politiet» (Budstikka 26. januar). Det er bra at politi følge med, men hva skjer hvis 150.000 fritidsfiskere fisker etter sjøørret i sjøen i fredningsperioden?

Sjøørretbestandene sliter, både i ferskvann og sjø, men det er i sjøen vi mangler forvaltning. Når sjøørreten oppholder seg i ferskvann er den godt tatt vare på. Det er utarbeidede forvaltningspraksiser for elvenes bestander. Det er fiskeforbud eller fiskesesong med fiskekort lokalt og nasjonalt: Ja, to fiskekort må kjøpes for å fiske anadrom fisk i ferskvann. Under fiskesesongene i hver elv, er det kun lov å fiske et visst antall fisk, «bag limit», per dag eller per sesong. Det er utstyrsbegrensninger, f.eks. forbud mot fiske med agn eller mer enn en krok. Oppsyn gjennomføres flere ganger om dagen, før, under og etter fiskesesongen, med straff for ulovlig fiske og fangst.

Når den samme fisken som har vært i det trygge forvaltningsregimet i ferskvann forlater elven sin for å vokse i sjøen, er det derimot fritt frem for alle som fisker med stang og snøre. Det er riktig nok et minstemål på 35 cm og ikke lov å fiske nærmere elveosene enn 100 meter. Utover dette er det ingen fiskesesong, ingen begrensning på antall fisk man kan fiske per dag, ingen begrensning i utstyret, agn eller kroktype man kan bruke med fiskestang, og nesten ikke oppsyn. Hvorfor er det så godt utviklet forvaltningspraksis i ferskvann og nær sagt ingenting i saltvann for akkurat den samme fisken?

Vi har estimert antall sjøørret som fiskes i Indre Oslofjord. Rask oppsummert, er det ca. 150.000 fritidsfiskere som fisker minst en gang per år. Av disse forteller 7,3 prosent at de fisker målrettet etter sjøørret; 10.950 personer. Disse fanger 0,042 sjøørret per time og fisker i snitt 14 timer i året. Det fiskes i underkant av 6.500 sjøørret i Indre Oslofjord hvert år. Sammenlignet med Sandvikselva, Lysakerelven og Akerselva, fiskes det sjelden mer enn noen få hundre sjøørret per år til sammen. Heldigvis settes et betydelig, men ukjent, antall av sjøørretene tilbake etter fangst. Dette viser at sjøørretfiskerne er positive til at fisket i sjøen reguleres.

Det er nå fiskeforbud i Indre Oslofjord i fire måneder, men sjøørret kan fiskes akkurat som før i sjø. Fisking av ca. 6.500 sjøørret i sjøen i Indre Oslofjord hvert år er ikke bærekraftig, og det var før forbudet. Hva skjer når 150.000 fiskere ikke kan fiske etter noe annet i sjøen enn sjøørret i fire måneder?

Vi må tenke og forvalte sjøørretbestandene mer helhetlig, som «fjordens» bestand. Kanskje fiskesesong for sjøørret i sjøen, med bag limit, maksimumsmål på 60 cm (i stedet for eller sammen med minstemål), og utstyrsbegrensninger? Hva med innføring av fiskekort for fritidsfiske i sjøen som kan finansiere forvaltning og oppsyn?

Skal sjøørret lide den samme skjebne som torsk? Vi trenger mer kunnskap om sjøørret i sjøen og forvaltning av sjøørret både i ferskvann og i saltvann, og mye mer oppsyn på sjøen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.