Jan Sandal,

Asker, representant for Ap i Akershus fylkesting og i hovedutvalget for samferdsel

Budstikka hadde 5. juli en hel side om den farlige trafikksikkerhetssituasjon rundt Røykenveien i Heggedal, og om den store politiske aktiviteten som har vært i vårhalvåret i fylkeskommunen, om hva som kan og bør gjøres her.

Det er veldig bra med den store bredden i det politiske engasjementet i denne viktige og vanskelige saken.

I denne bredden inngår også Arbeiderpartiet. Undertegnede var på vegne av Arbeiderpartiet faktisk førstemann ut, allerede i 20. november i fjor, med spørsmål i fylkestinget til fylkesordføreren om saken.

Dette sørget for å løfte saken helt til topps i fylkeskommunen som den egentlige ansvarlige for å finne løsninger på problemene i Heggedal.

Det nytter ikke bare å skjenne på Vegvesenet som formelt bare er operatør for å gjennomføre de løsninger som vedtas av fylkestinget, da Røykenveien er fylkesvei.

Fylkesordfører Anette Solli har vært positiv og har i stigende grad erkjent omfanget av problemene, men hele tiden er egentlig svaret fra henne, at dette må vurderes som del av behandlingen av samferdselsplanen til høsten, og her det mange behov som Heggedal må konkurrere med.

Til nå er resultatene av den store politiske aktiviteten bare en viss ytterligere lysregulering og nytt blinklys i krysset Røykenveien og Heggedalsveien, samt at et tre som var i veien for sikten, er hugget ned.

Med det brede politiske engasjementet i denne saken bør det uansett ligge an til at det gjennom behandlingen av samferdselsplanen nå i høst blir gjort vedtak som gjør det mulig raskt å komme i gang med fysiske tiltak som folk i Heggedal opplever som et vesentlig første skritt for å løse deres trafikksikkerhetsproblemer.

Noe annet vil være svært oppsiktsvekkende. Arbeiderpartiet vil følge denne saken nøye.