Analysen viser at fra Hurum, Røyken og Søndre Asker reiser nær 17.000 arbeidspendlere til Oslo, Bærum og sentrale/nordre deler av Asker hver arbeidsdag.

Les også: Tusenvis stamper i kø fra Røyken og Hurum

Trafikken gjennom Oslofjordtunnelen som svinger av og inn på Røykenveien og Slemmestadveien på vei til arbeidsplasser i Asker og Bærum, er da ikke tatt med.

Etter at Oslo innførte kraftige bompengeøkninger på passering gjennom Oslo, og Oslofjordtunnelen ble gratis, fant arbeidstagere bosatt i Ås, Vestby etc. med arbeidsplass i Asker og Bærum raskt ut hva som lønnet seg.

Nå forstår vi også bedre hvor økningen til de 19.000 bilene hvert døgn på Røykenveien kommer fra.

Samme analyse fra Multiconsult forteller om en kraftig befolkningsvekst. I Hurum, Røyken og Søndre Asker vil økningen frem til 2036 være hele 21 prosent.

Det er drøye 12.000 flere mennesker som alle skal ha Røykenveien og Slemmestadveien som hovedferdselsårer.

I intensjonsavtalen mellom de tre kommunene står det å lese at dagens trafikktall fordeler seg med 80 prosent på bil og 20 prosent på kollektivreiser i Spikkestadkorridoren.

Av de 20 prosent kollektivreiser går 12 prosent med buss, 5,5 prosent med tog og 1,5 prosent med båt.

Forutsetter vi at den nye befolkningen prosentvis vil ha samme reisebehov og bruke samme transportmiddel som dagens beboere, vil Røykenveien alene få 4.000 flere trafikanter i 2036.

Det er svært sannsynlig at vår nye storkommune blir den dårligste i samferdselsklassen dersom ikke noe gjøres her og nå.

Med dette som bakteppe bør innspillet fra Høyres representanter Kirsti Kierulf og Kari Sofie Bjørnsen i Budstikka 8. januar leses nøye.

Les innspillet her: Veiløsninger i Asker

De to Høyre-representantene deler fremtidens planer og innsats med oss fordelt på det «det korte løp», «mellomlang sikt» og «lang sikt». Vi må vel lese dette innspillet for hva det er, politikeres presentasjon av sine planer for fremtiden.

Gode Kierulf og Bjørnsen, dette er den tynneste og minst begrunnede søknad til gjenvalg i 2019 vi har sett hittil i alle innlegg om trafikkutfordringene i Asker.

Hvor er responsen til alle innspillene fra trafikksikkerhetsutvalget i Heggedal? Hvor skal «mer buss» kjøre? Røykenveien står bom fast om morgenen, og passasjerer på bussen rekker ikke toget videre.

Hvor skal dere sette opp bommer for å bedre trafikkflyten? Hvor mange flere skal ta båt? I dag er det bare 1,5 prosent av de kollektivreisende.

Hvordan skal Spikkestadbanen kjøre hvert 15. minutt? Blir det fortsatt stopp på alle stasjoner mellom Asker og Oslo for alle tog fra Spikkestad?

Hva tror dere at det vil koste av tid og penger å lage kollektivfelt langs Røykenveien og Slemmestadveien, med innløsninger av dyre boliger, i forhold til å lage en ny Røykenvei gjennom utmark og spredt bebyggelse?

Det er også underlig at en gjennomgående argumentasjon fra Askers politikere i samferdselssaker er at lite kan gjøres så lenge Statens vegvesen i to fylker, samt to fylkeskommuner, ikke blir enige om hva som skal skje og hva som kan gjøres.

Dere gir for eksempel oss velgere inntrykk av at Statens vegvesen er en stor og enerådende mastodont som suverent tar alle avgjørelser i alle samferdselssaker.

Slik kan det jo ikke være. Statens vegvesen har faktisk en eier. Er problemene store nok, må kommunen snakke med eieren (les Samferdselsdepartementet) for å finne gode løsninger.

Det samme gjelder fylkeskommunene som også har «foresatte» sentralt.

Vi er ellers mange som lurer på hvordan dere politikere jobber. Hvordan kunne det for eksempel skje at Røykenveien falt ut av Nasjonal Transportplan til tross for at dere politikere viste hva fremtiden ville bringe av samferdselsutfordringer?

Jeg tør fortsatt påstå at den eneste fornuftige løsning på trafikkproblemene på litt sikt er å bygge ny Røykenvei fra riksvei 23 oppå bakken frem til Gullhella og i tunnel videre til E18.

Det trenger neppe å være en firefelts vei, men en vei med kapasitet som riksvei 23.

Da vil gjennomgangstrafikken løpe med små hindringer. På Røykenveien og på Slemmestadveien kan bussene kjøre og familier kan bygge boliger der det er naturlig å bygge med tilgang til buss, tog og båt.

Vi er naive dersom vi ikke forstår at hoveddelen av transporten vil foregå med hjul på vei i svært mange tiår fremover, og det må vi faktisk forholde oss til.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Så kjære politikere, vi nærmer oss halvannet år frem til valget. Tør dere la være å gi velgerne deres noen klare kortsiktige og langsiktige samferdselsplaner det virkelig svinger av?