Et stort uutnyttet potensial for avlastning er å få kanalisert en enda større del av denne transporten til den nylig moderniserte Heggedal stasjon.

Les også: Tusenvis stamper i kø fra Røyken og Hurum

Les også: – Nærmer oss en tålegrense

Les også: Veiløsninger i Asker

I dag har ikke Slemmestad og Bødalen med tusenvis av innbyggere noen praktisk kollektivtransport til stasjoner langs Spikkestadbanen og til Asker sentrum.

Stort sett alle i disse områder jobber og handler i Asker, Bærum og Oslo.

Avstanden til Heggedal stasjon er rundt 5 km for de fleste i disse områdene.

En sirkelbusslinje som går fra Heggedal stasjon, Rustadveien, ned til Slemmestad sentrum, Rortunet, Slemmestadveien, Bøveien, Røykenveien og Heggedal stasjon ville kunne ha et stort potensial.

Bussen kunne gå begge retninger eller alternere og ha minst samme frekvens som toget. For å gjøre den attraktiv kunne den være innenfor samme sone som Heggedal stasjon.

På kortere sikt (nærmeste årene) må en ta ut og fokusere på alle lavthengende muligheter som ligger der og krever små investeringer i forhold til de store samfunnskostnader som trafikkproblemene innebærer.

Byråkratiske hindre som fylkesgrenser, kommunegrenser, Brakar kontra Ruter med mer må ikke stoppe gode løsninger.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Ta aksjon nå og ikke vent til grensene forsvinner i 2019/2020.