I denne planen fremgår det at det i dag er 272 boenheter i kommunale og private omsorgsboliger tilrettelagt for utviklingshemmede i kommunen.

Ved planperiodens utløp i 2033 må det være etablert ca. 290 flere boenheter.

Dette er personer som skal gå på skole før dem flytter inn i bolig.

Det er derfor grunn til tro at fremtidens elevgrunnlag ved Haug skole og ressurssenter vil øke tilsvarende.

Flere innlegg om Haug skole:

Mitt spørsmål til utvalgsleder i sektorutvalg for Barn- og unge samt til gruppeledere og partiledere er hvordan de skal møte denne utfordringen? 

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtatt kutt i antall elevplasser fra 112 til 104 kan det se ut som at politikernes iver etter å spare 5,3 millioner kroner eller drøyt 50 000 kroner pr elev er viktigere enn å møte fremtidens behov.

Vil du debattere Haug skole? Send leserbrev her!

Når man kjenner til fremtidens behov og likevel legger nedskjæringene til grunn må en kunne stille seg spørsmålet om hva politikerne mener når de sier at Haug skole er viktig for kommunen?

Håper at politikerne med dette kan innse at man har bommet litt og dermed følger den gamle fjellvettregelen som sier at det er ingen skam å snu.

Se flere leserinnlegg på Budstikka.no/debatt