En del foreldre uttrykker sin bekymring for utviklingen ved Haug skole, og det verserer en del ulike tallstørrelser.

Fra skoleåret 2010–2011 og frem til inneværende skoleår har Haug skole hatt samme økonomiske rammebevilgning, korrigert for årlig lønnsjustering.

Dette med unntak av en reduksjon på 2 millioner kroner i skoleåret 2013/2014, som følge av omstillingskrav for hele kommunen.

Antallet elever ved skolen er redusert etter en presisering av opptakskriteriene som fastslår at elevene skal ha diagnosen psykisk utviklingshemmet.

Anne Lene Hojem (H): Haug skal følges nøye

Skolen har i dag 101 Bærums-elever og seks gjesteelever. Skolen har hatt et rammebudsjett tilsvarende 112 Bærums-elever og åtte gjesteelever på tross av en betydelig reduksjon i antall elever.

En nedgang på 16 elever utgjør 6–8 lærerårsverk samt tilsvarende redusert antall miljøterapeuter og assistenter.

Alle kommunens skoler har ulik unik fagkompetanse. Det kan eksempelvis være ulike typer faglærere, sosiallærere, spesialpedagoger og rådgivere.

I omstillinger er det dyktige skoleledere som i dialog med ansatte, vernetjeneste og tillitsvalgte analyserer hvilke tiltak som best ivaretar elevens læringsarena.

Les flere innlegg om Haug skole:

På samme måte foretas en analyse ved en økt økonomisk ramme. Hvilke tiltak og nytilsettinger gagner elevene?

Videre har Bærumsskolen demografikompensasjon som viktig økonomisk faktor. Når en skole et år får flere elever, følger det økonomisk ressurs med hver enkelt elev.

I 2015 er gjennomsnittskostnaden cirka 75.000 kroner per elev i kommunens ordinære skoler.

Samleside: Haug skole

På samme måte får en skole tilsvarende redusert økonomisk ramme dersom det er færre elever ved skolen. Ressursen følger med andre ord eleven.

Ved Haug skole har det vært stipulert for 112 Bærums-elever og åtte gjesteelever. I 2015 er det 101 Bærums-elever og seks gjesteelever.

Vil du delta i Haug-debatten? Send leserinnlegg her.

Når hver elevplass koster fra 600.000 til 800.000 kroner, utgjør denne differansen en forskjell. Det er viktig å understreke at ved en eventuell økning i antall elever ved Haug skole, øker den økonomiske rammen tilsvarende.

Vi skal fortsatt sørge for at Haug skole preges av høyt læringsutbytte, trivsel og høy motivasjon for læring ut fra den enkelte elevs ståsted.

Det er samme mål som for alle våre 16.000 elever fordelt på 45 skoler.

Siv Herikstad,

skolesjef Bærum kommune