Her skriver hun: «Haug skole er unik, og har en stor plass i Bærums-politikernes hjerte.»

Ubetinget enig i det første. Skolen er unik. Elevene er unike.

Les også: Haug skal følges nøye

Les også: Haug skole, igjen

Les også:

Politikerne ble møtt av demonstranter fra Haug som kjemper mot budsjettkutt.

Vi har, som foreldre, registrert at mange Bærums-politikere er opptatt av Haug, men hjertelaget viser seg også i vedtakene.

Vi setter pris på dem som har støttet oss, og vi snakker gjerne med alle på ny når arbeidet med konsekvensutredningen starter.

Og videre: «Skolens faglighet og lærernes engasjement savner sidestykke» og «Haug skole betyr mer for barn og familier, enn skoler flest.»

Absolutt enig, men skoler drives ikke bare av et fantastisk engasjement og velvilje, som er til stede i rikt monn på Haug, det må også nok ressurser til.

Samtidig registrerer jeg at Hojem siterer og slutter seg til deler av både fagforeningenes og FAU og foreldres beskrivelse.

Jeg merker meg også at Hojem understreker at hovedutvalget, på lik linje med lærere og foreldre, er bekymret for budsjettreduksjonen. Et kutt på 5,3 millioner kroner vil merkes.

Som rektor tydelig har gitt uttrykk for: «Vi må spare dersom budsjettet reduseres.»

Og Utdanningsforbundet sier: «Nå kan det ikke kuttes mer».

Hojem lover å «følge nøye med på utviklingen». Det er et forpliktende løfte.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Når hovedutvalget har bedt om en orientering om konsekvensene av kuttet er det viktig at:

Konsekvensutredningen må være grundig, bred og solid. Alle konsekvenser, også de langsiktige, må belyses. Skolens egne må involveres på en god måte.

Samtidig bør det heller ikke ta for lang tid før konsekvensutredningen er ferdigstilt. Kursen må kunne justeres i tide.

Vil du svare på dette innlegget? Send inn leserbrev her