Mitt ønske for denne julen er det samme som for den forrige: At førsteklassingen min skal kunne snakke til meg, kunne kommunisere hva hun vil, hvordan jeg kan hjelpe henne, og ta til seg ferdigheter som gjør hennes fremtid lysere enn den jeg ser for meg når jeg ligger våken om nettene.

Tirsdag sto Høyres Anne-Lene Hojem frem i en kronikk med sin bekymring for konsekvensene av å kutte på Haug. Dagen derpå stemmer hun for å kutte på Haug.

Som leder for Utvalg for Barn og Unge er hun den fremste ansvarlige for at hver enkelt av de 104 barna på Haug årlig mister 50 000 hver til å lære seg å snakke, gå, selvhjelpsferdigheter, ha sosiale relasjoner og andre ferdigheter som er avgjørende for at de kan leve gode og deltakende liv i de 65-75 årene de har igjen å leve i kommunen.

Vil du debattere Haug skole? Send leserbrev her!

Det er flere foreldre enn meg som finner det kraftig provoserende når hun i tirsdagens kronikk forsøker å fremstille seg som Haugs og barnas beskyttere. Hun gjemmer seg bak et prinsipp om demografikompensasjon (stykkpris). Hojem er titulert leder. Ledere endrer eller ser bort fra prinsipper når man ser de får uønskede følger. Opposisjonen vil gjøre nettopp det. Hojem gjør det ikke.

Les også: Haug skole, igjen

Hojem har lansert seg som opphavskvinne til en konsekvensutredning av kuttene på Haug. Denne skal foretas etter vedtaket om kutt er påført. Ved f.eks. utbygging av infrastruktur er kommunens fugle- reptil- og planteliv noen av gruppene som nyter den demokratiske retten det er å få konsekvensutredning før vedtak som endrer deres livsvilkår. Høyre, KrF og FrP gir ikke funksjonshemmede menneskebarn samme rettigheten. Konsekvensutredeningen skal utføres av en rådmann som har foreslått kuttene, og forsøkt med alle midler å skjule konsekvensene av dem. Min begeistring og forventing til denne er lett å stagge.

Hojem påpeker at hennes utvalg ikke har lagt føringer for hvordan kuttene skal realiseres. De har heller ikke fattet reduksjoner i SFO. Ansvarsfraskrivelse i er ikke uvanlig i politikken. Det er ytterst sjelden å se noen forsøke å smykke seg med det.

Les også: Kutt ved Haug skole tar ikke hensyn til fremtidens behov

Hojem overlater ansvaret til en rektor som i klare ordelag har sagt at kuttene ikke kan gjennomføres uten å gå utover barnas læringstilbud og at hun er bekymret for sikkerheten til barna. Det er en rektor som i dag har utfordringer med autistiske barns som stikker av på egenhånd utenfor skolens område, som ikke finner midler til å tilby lovpålagte tjenester som tegnspråktolk til døve barn, og som har et ressursenter der det tar 1,5 år fra vedtak om logopedhjelp til barn med talevansker får første logopedtime levert.


Følgende sitat er hentet fra Høyres partiprogram:


«Vi vil gi barn som har behov for ekstra oppfølging den hjelpen de trenger så tidlig som mulig. Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og bedre læring».


Det er riktig. I dokumentaren «Reddet til en langsom død» tilbys en 26 år gammel norsk kvinne en plass på gamlehjem når hun pådrar seg alvorlig hjerneskade i en bilulykke. En dansk ung mann tilbys tidlig intensiv opptrening. Under et år etter spaserer han ut derfra. Han er tilbake i jobb. Nå, 12 år etter ligger fortsatt min søster mer eller mindre urørlig på gamlehjem.

Mitt barns fremtidsutsikter bygges ikke av fromme leserinnlegg med gode intensjoner. Det bygges av at læringstilbudet er godt, stabilt og forutsigbart. Hojem har gjort det mindre sannsynlig at min datters stemme kommer i julegave neste år. Hun løfter frekkhetens nådegave til nye høyder når hun forsøker å fremstå som hennes og hennes medelevers beskytter.

Jeg ønsker henne en riktig god jul og et godt nytt år.

Les flere innlegg på Budstikka.no/debatt.