Lite visste vi om dette livet som for oss skulle bli så annerledes.

Verdens beste skoleressurser har fulgt oss gjennom opp- og nedturer, helt frem til vår kjære gutt pustet sitt siste pust høsten 2016.

Les også: Takker politikere og skoleledere etter topptungt foreldremøte

Les også: Tenk om det var ditt barn

Heldig var vår sønn som startet på Haug skole høsten 2009 hvor det fremdeles var forutsigbarhet og høy grad av voksentetthet.

Det var helt nødvendig med faste skoleressurser som kjente ham godt, for at det kunne legges til rette for ekstra innsats de dagene han var smertelindret og mottagelig for læring.

Det kunne være langt imellom disse dagene. De andre dagene, når smertene og kroppslig ubehag tok all energi, var der rom for å gi omsorg.

Det var et godt samarbeid. De ansatte på Haug utgjorde en forskjell, og det håper jeg de vet.

På vei hjem fra sykehuset etter innleggelser, undersøkelser og narkoser hendte det ofte at vi dro innom Haug.

Sønnen vår var glad i Haug skole. Han ble sett, og han fikk utvikle seg. Hadde ikke vi hatt dette unike stedet, hadde vår sønn aldri sett noe annet enn husets fire vegger og sykehuset og antagelig hverken kommunisert eller hatt sitt smilende vesen.

De ansatte felte en tåre sammen med oss etter langvarige sykehusopphold, de var så glad for å se at barnet kom tilbake også denne gangen.

Han, som flere andre barn på Haug skole, brukte aldri fine idrettsarenaer, fritidsklubber, klubbhus, skiløyper og annet. Livet hans var Haug skole, og han hadde ikke kapasitet utover det.

De siste årene har fem av barna på Haug skole gått bort. Det er mange sørgende barn på Haug.

Hvordan ville oppfølgingen av ansatte og medelever på en annen skole vært, om de mistet tilsvarende antall elever?

På Haug skole kjenner man mye på det å miste barn. De ansatte skal klare å håndtere sin egen sorg etter tapet av barn de hadde en sterk relasjon til, og de skal klare å hjelpe sine elever.

For noen år siden var jeg med på å kjempe mot kuttene for Haug skole, men vi møtte ikke forståelse for vår bekymring – hverken av skoleledelsen eller det styrende politiske miljøet.

Sosionomene og merkantile stillinger forsvant. Ergoterapeutene ble overført til sentrale kommunale budsjetter.

Da sosionomene forsvant, ble ikke foreldre informert om hva livssituasjonen innebar av rettigheter og hvordan søknadsprosesser foregår.

Koordinatorrollen for ansvarsgrupper ble overført til ansatte som ikke hadde dette som sitt fagområde. Det var ergoterapeuter, fysioterapeuter og spesialpedagoger som fikk dette oppdraget.

Dette fikk konsekvenser ved at flere av de planlagte timene med ergo/fysio/spesped ble avlyst.

Koordinerende enhet ble styrket, men her er det ingen nærhet til barnet, skolemiljøet og terapeuter. Det var den daglige tilstedeværelsen av et tverrfaglig miljø som var en av de viktigste styrkene på Haug.

Jeg er bekymret over det jeg leser i Budstikka, hva de ansatte forteller og hva foreldre til barn som fremdeles går på Haug forteller meg i såre og nære samtaler.

Kjære politikere. Det er gledelig å lese at dere nå midlertidig har slukket brannen på Haug skole.

Likevel er jeg svært bekymret for det som allerede er nedbygget. Vær så snill og tenk langsiktig, og se verdien av et tverrfaglig miljø og høy voksentetthet som er av de viktigste bærebjelkene på Haug skole.

Videreutvikle Haug skole til igjen å bli en spydspiss på opplæring til de ekstra sårbare barna.

Og husk å ta vare på skoleressursene som har en unik kompetanse kombinert med en iboende varme og utstråling til og for de mest sårbare av kommunens innbyggere.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Haug har fremdeles en stor plass i mitt hjerte og kommer alltid til å ha det.