Om to år begynner gutten min på Haug, da vil jeg at skolen skal være den spydspissen dere politikere liker å kalle Haug skole, selv om dere sabler ned tilbudet år for år.

Ordet i artikkelen til Hojem som jeg stusser ved er: «Demografikompensasjon» Dette står som en begrunnelse på hvorfor Haug skole nå må kutte 5,3 mill i handlingsprogrammet for 2016 – 2019.

Les Hojems innlegg: Haug skal følges nøye

Les også: Fakkeltog og protester til tross: Haug skole mistet 5,3 millioner

Les også: Ja til en trygg og forutsigbar skole

Bærum kommune er den kommunen i landet som øker mest. I følge handlingsprogrammet øker det med 2000 personer i året.

Så til demografien på Haug skole:

Årstall:

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Elever

118

120

120

110

104

Lærere

64

62

57

49

44

Man ser jo her at antall elever har falt. Pussig i grunnen når befolkningen øker?

I sektorutvalget for Barn og Unge i 2010 var problemstillingen en helt annen enn den er i dag, da hadde Haug skole en søkergruppe på 140 elever. «Rådmannen ser at Haug skole verken har romkapasitet eller økonomi til å gi 140 barn et kvalitetsmessig tilfredsstillende pedagogisk opplæringstilbud og foreslår derfor en endring i opptaket.»

Les flere saker om Haug skole

Men det står også at Haug Skole er bemannet og organisert for 120 elever. 112 elevplasser er forbeholdt bærumselever, 5 plasser er avtalt at skal kjøpes fra Asker og 2 plasser ville rådmannen i 2010 holde av for å kunne gi plass til barn som flytter til Bærum innen året.

I handlingsprogrammet for 2016 – 2019 står det: «Fra skoleåret 2013–2014 ble det fastslått at inntaksgrunnlag til skolen var diagnosen psykisk utviklingshemmet».

Vil du delta i debatten om Haug skole? Skriv leserinnlegg her!

På grunn av de nye opptakskriteriene har det altså vært en nedgang i antall søkere fra Bærum. Og det står i handlingsprogrammet at det selges færre plasser til nabokommunene. «Skolen er rammefinansiert. I 2015 koster hver elevplass 660 000 kroner. Ved å redusere rammen med 5,3 millioner, som tilsvarer 8 elever, vil skolen være bemannet for 104 bærumselever, som var elevtallet per oktober 2014.»

Ved å kutte 5,3 mill som tilsvarer 8 elever, har man altså tatt høyde for at taket på antall elever som kan gå på Haug skole er 112 elever. (112 – 104 = 8)

Hvorfor er elevtallet justert ned fra 120 elever til 112 elever? Hvor er de fem plassene som var avtalt med Asker kommune i 2010? Hvor er bufferen på noen plasser til innflyttere?

Og hvor er logikken i demografikompensasjonen?

Vi leser om en befolkningsvekst i Bærum kommune og et stort kutt i Haug skole! Det rimer ikke.

Er det ikke barn med psykisk utviklingshemminger i denne befolkningsveksten?

Her har det blitt kuttet ned til beinet og mer til!

Jeg leste i Aftenposten nylig om den ekstra pensjonsutbetalingen til gifte pensjonister og jeg ble i harnisk. Det er nesten ingen gifte pensjonister (faktisk 6000 på landsbasis) som har betydelig økonomiske problemer. Allikevel så spyttes det nå 2,7 milliarder ut til denne gruppen, takket være Frp. 

Vel, vi foreldre til barn med psykisk utviklingshemminger er kanskje en gruppe politikerne også burde satse på? Og ikke minst ungene våre. De fortjener å bli sett og respektert som de individene de er. Vi foreldre slutter aldri å håpe at kanskje en dag med den riktige treningen vil vi se gutten vår gå, uttrykke et behov, eller gjøre seg forstått på en annen måte. Til det trenger vi en robust skole for barn med ekstra behov. Og vi foreldre er i hvert fall unge og til dels arbeidsfør, hvis vi får den hjelpen vi trenger slik at vi kan stå oppreist på beina og jobbe og skaffe skattepenger til kommunekassa.

Les flere meninger på budstikka.no/debatt.

Hojem presiserer at søker det flere elever, ja da skal budsjettet opp. Men jeg forstår ikke det. Er det virkelig bare å si opp og ansette pedagoger, ergoterapeuter og annen spesialistkompetanse etter hvordan vinden blåser år for år? Denne gruppen unger trenger stabilitet, kanskje mer enn våre friske barn.

La Haug skole og kompetansesenter stå støtt! Reverser kuttene nå!