Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Haug skole er underfinansiert

– Hva vil Bærum kommune med Norges største spesialskole når det nå foreslås å kutte disse pengene? FAU frykter flere ulykker og skader hvis kuttet gjennomføres, skriver FAU ved Haug skole, som ligger langs Griniveien.

 – Hva vil Bærum kommune med Norges største spesialskole når det nå foreslås å kutte disse pengene? FAU frykter flere ulykker og skader hvis kuttet gjennomføres, skriver FAU ved Haug skole, som ligger langs Griniveien.

Foto: JOAKIM S. ENGER

Haug skole har i rundt ti år blitt underfinansiert av kommunen. Vi foreldre vet at det ikke er for mange ansatte på skolen, men for få.

FAU på Haug skole skriver dette åpne brevet til den politiske og administrative ledelsen i Bærum kommune.

Barna våre og de ansatte trenger forutsigbarhet og stabilitet. Haug trenger derfor å få gode og langsiktige økonomiske rammer.

Forrige gang det var bemanningskrise var høsten 2018. Det manglet i gjennomsnitt en halv assistentstilling i hver klasse den høsten. I mange klasser manglet enda flere. Allerede i august varslet vernetjenesten om stenging av SFO hvis ikke situasjonen bedret seg. 

Etter å ha brukt mye tid og krefter var det derfor en stor glede og lettelse for oss foreldre at kommunestyret la inn 5,4 millioner kroner som en helt nødvendig ekstra bevilgning.

Hva vil Bærum kommune med Norges største spesialskole når det nå foreslås å kutte disse pengene? Kuttforslaget betyr at det fra 1. januar igjen vil mangle i gjennomsnitt en halv assistentstilling i hver av de 16 klassene på Haug.

Mange av barna som er elever på Haug nå er mer ressurskrevende enn tidligere: Stadig flere med sårbar fysisk helse lever lenger, og en økende andel kan være så utagerende at de kan skade andre og/eller seg selv alvorlig. Begge grupper trenger derfor ekstra høy og stabil bemanning. 

– Barna våre og de ansatte trenger forutsigbarhet og stabilitet, skriver FAU-leder Tine Lillemoen Asklund.

– Barna våre og de ansatte trenger forutsigbarhet og stabilitet, skriver FAU-leder Tine Lillemoen Asklund.

Foto: Malene Nilssen

FAU frykter flere ulykker og skader hvis kuttet gjennomføres. 

Det foreslåtte kuttet vil føre skolen tilbake til slik det var krisehøsten 2018 eller enda verre. Flere ansatte sa opp fordi de ikke lenger kunne ta ansvar for underfinansieringen av skolen. 

I løpet av syv år som forelder og FAU-medlem på Haug har sønnen min og jeg måttet forholde oss til tre rektorer, seks avdelingsledere, seks klasselærere, seks hovedlærere og skiftende klasser med nye medelever hvert år.

FAU frykter flere ulykker og skader hvis kuttet gjennomføres.

Antallet assistenter har jeg dessverre mistet oversikten over for lenge siden. Det samme gjelder PP-rådgivere, som også er viktige for skolen. 

Den viktigste årsaken til personalskifter er skoleadministrasjonens underfinansiering av Haug. Kommunen legger også opp til høy bruk av midlertidighet og ufrivillig deltid. Dette fungerer ikke for noen.

Mange ansatte orker ikke mer fordi de mangler stabilitet og har for få kollegaer. Mange søker seg vekk, blir sykmeldt og slutter. Ofte etter bare ett eller to år. 

Våre barn får ikke støtten de trenger fra et underbemannet personale som hver dag strekker seg så langt at det går ut over helsen deres. FAU mener at rektor ikke kan holdes ansvarlig for at så mange ansatte slutter på Haug etter kort tid. Ansvaret ligger hos skoleadministrasjonen.

FAU på Haug skole opplever skoleadministrasjonen som lite lyttende. Vi savner fagpersoner som skolen kan støtte seg til, og som prøver å forstå hvordan det er å være elev, forelder og ansatt på skolen vår.

I 2019 ble det etter vedtak i kommunestyret utført en ekstern gjennomgang av Haug skole. Tilrådingene fra Agenda Kaupang har i liten eller ingen grad blitt fulgt opp av skoleadministrasjonen. Hvorfor ikke?

FAU frykter for fremtiden til Haug skole. Vi ber om å slippe en ny runde med kutt denne høsten som vil ramme barna våre og de ansatte på skolen hardt.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.