Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hastverk i bygningsrådet

Slik ser arkitektene for seg blokkprosjektet i Landøyveien på Holmen.

Slik ser arkitektene for seg blokkprosjektet i Landøyveien på Holmen.

FOTO: CODE ARKITEKTER (ILL.)

14. oktober vedtok bygningsrådet i Asker reguleringsplan for tre blokker med 59 leiligheter på tomten Landøyveien 5 på Landøya. Utbygger Inge Hellebust har hatt styringen i prosessen, og det har resultert i saksdokumenter der viktige rekkefølgekrav er utelatt. I dialog med bygningsrådet har han fått løsninger som er fordelaktige for ham.

Holmen og Landøen Vel holdt flere orienteringsmøter da kommunen arbeidet med Kommunedelplan Slependen-Holmen (KDP). Der var også ordfører Lene Conradi til stede. I planen står at bygging på tomten skal harmonere med bebyggelsen på Landøya og være konsentrert småhusbebyggelse, inntil 28 boliger. Det skal gjelde rekkefølgebestemmelser knyttet veiløsninger på den ene siden, og infrastruktur som skole/barnehagekapasitet mm. Siden hele Holmen skal utvikles må det lages løsninger som utbyggerne må bekoste, men i dette tilfellet vil Bygningsrådet gi Hellebust den gavepakken at han slipper.

Det er oppsiktsvekkende at premissene allerede i dette første større prosjektet på Holmen brytes

Det ga tillit at Lene Conradi kom til våre møter om KDP. Ordføreren ble garantist for beslutningene i planen. Vi stoler på ordføreren. Derfor er det oppsiktsvekkende at premissene i KDP allerede i dette første større prosjektet på Holmen brytes. Det blir blokker på fire etasjer og fritak for kommunens bestemmelser. Det skaper uheldig presedens og lover ikke godt for den videre utviklingen på Holmen.

Denne reguleringssaken hastet tydeligvis. Men hvorfor hastverk i en sak der rekkefølgebestemmelsene normalt skal følges? Bygningsrådets leder Nina Ekren Holmen (H) ville at saken skulle fullføres før nytt bygningsråd tiltrer og vedta saken uten innsigelser. Men ser ikke bygningsrådet at vedtaket begunstiger Hellebust? Hvorfor denne iver etter å gi ham fordeler?

I et notat fra Rådmannen om rekkefølgebestemmelsene nevnes en inkurie, dvs. en glipp eller feil i et tidligere vedtak. Det går ut på at kravene til utbygger om å bidra økonomisk til veiløsninger i Holmenområdet er utelatt i behandlingen. Det er utbyggerens egne folk som lager utkastene til sakspapirene, og her var dette behendig skjult eller glemt. Møtet 14.10. var andre gangs behandling av samme sak, og nå lar bygningsrådet denne såkalte inkurien bestå. Hellebust kan bare gni seg i hendene.

Behandlingen i bygningsrådsmøtet var selsom, til tross for at den var unnagjort på et par minutter. Bygningsrådet hadde laget en avtale med utbygger på forhånd. En representant hadde ikke fått med seg nyansene og stilte spørsmål. Men lederen grep inn og representanten sluttet seg til flertallet. Så ble saken klubbet uten videre diskusjon. Rådmannens notat og merknader fra velet ble ikke nevnt. Hellebust fikk sin vilje, og der står saken. Eller gjør den det?

Her er grunn til å undersøke nærmere. Politisk behandling skal ikke være lemfeldig og bankes gjennom på denne måten. Saksgangen skurrer. Utbyggeren får en gavepakke både økonomisk og med utsikter til kortere tid til byggestart. Kostnadene for veier og trafikkløsninger i Holmen-området overlates andre utviklere og skattebetalerne. Saksbehandlingen er kritikkverdig og skaper uheldige føringer for den videre fortetningen på Holmen. Reguleringsvedtaket må oppheves av kommunestyret og sendes tilbake til ny behandling.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.