Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Haslum står overfor et valg

Grape Architects mener det er et feilgrep å beslutte rekkehusutbygging på Haslum før det har vært en bred diskusjon om hva alternativet kan være.Foto: Grape Architects

Venstres gruppeleder skriver den 19. september at Haslum fortjener en plan. Dette er vi i Grape Architects helt enige i.

 Vi ser dermed positivt på at Bærum kommune har igangsatt arbeidet med å finne et helhetlig grep for området rundt Haslumhuset.

Grape har tegnet forslaget til ny utvikling av Haslum senter og er involvert i prosessene med å finne ut av hva Haslum kan bli i fremtiden. Vi tror at beboerne på Haslum har mye å bidra med og håper at de kommer med konstruktive innspill til arbeidet kommunen har startet.

Utkast til planprogram ble behandlet i planutvalget, rett før valget, og Høyre og Frp valgte å fremme et svært overraskende forslag om å begrense utviklingen til rekkehus. Dette er overraskende fordi de samme partiene vedtok noe helt annet da de la inn sentrumsformål på Haslum i kommuneplanen i 2017.

Vi forsøker etter beste evne å spille på lag med politikere og administrasjonen i arbeidet med å stake ut en ny kurs for Haslum. Det oppleves som uforutsigbart at det nå gjøres en helomvending. Vi er overrasket over at dette forslaget avviker fra arealformålet som er juridisk nedfelt i Kommuneplanen og mener det representerer en retningsendring som vil medføre at Haslum ikke får det løftet det fortjener.

Vi forstår at utnyttelse er et hett tema i Bærum og at det er politikerne som bestemmer hva rett utnyttelse skal være på hvert konkrete sted. Likevel ønsker vi som fagpersoner å synliggjøre om konsekvensene av retningen som er pekt ut av planutvalget.

Utbygging av rekkehus vil gi en fortetting, uten å tilføre noe mer enn et fåtall nye beboere. Et rekkehusprosjekt vil ikke medføre økonomisk handlingsrom til bekostning av fellestiltak utover det som er nødvendig innad i prosjektet. Det vil også medføre en privatisering av arealet rundt Haslumhuset og vil låse muligheter for en annen utvikling i overskuelig fremtid. Det vil heller ikke bedre tilgjengeligheten til stasjonen, snarere tvert imot.

Høyere utnyttelse er ikke bare i tråd med Bærums ambisjoner som klimaklok kommune, men muliggjør også at vi kan tilføre Haslum fellesskapsgoder i form av torg og nye møteplasser. Det kan ryddes opp i situasjonen utenfor Haslum-huset, der vi foreslår et rausere areal med plass til mer enn bare parkerte biler. Vi foreslår uteservering og nye forbindelser som åpner området for myke trafikanter. Økt tetthet må selvsagt kombineres med høy kvalitet i utformingen av bebyggelse, byrom og utemiljø for å sikre trivelige bomiljøer.

Vi mener et lokalsenter kombinert med leilighetsbygg gir langt mer til området, enn å bygge det ned med lav og tett rekkehusbebyggelse. Veien videre innebærer flere runder med medvirkning og avgjøres til sist politisk. Vi mener derfor at det er et feilgrep å beslutte rekkehusutbygging før vi har hatt en bred diskusjon om hva alternativet kan være.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.