Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Har vi mistet troen på at tog kan erstatte bil?

– Tusenvis av togpendlere på Østlandet er rammet av forsinkelser omtrent hver eneste dag. På strekningen Asker-Oslo S var bare 79,3 prosent av togene i rute i morgenrushet i fjor. Resten var forsinket eller kansellert, skriver innsenderen. Her fra Sandvika stasjon.

– Tusenvis av togpendlere på Østlandet er rammet av forsinkelser omtrent hver eneste dag. På strekningen Asker-Oslo S var bare 79,3 prosent av togene i rute i morgenrushet i fjor. Resten var forsinket eller kansellert, skriver innsenderen. Her fra Sandvika stasjon.

Foto: Joakim S. Enger

Til tross for skyhøye bevilgninger til jernbanen de siste årene står regjeringens mål om at togene skal gå i rute på stedet hvil.

Har de mistet troen på at det er mulig å få på plass et godt togtilbud til pendlerne?

Tusenvis av togpendlere på Østlandet er rammet av forsinkelser omtrent hver eneste dag. I fjor endte punktligheten i rushtid i Oslo på 80 prosent. Det betyr at hvert femte tog var forsinket i rushtid. 

Janne Pedersen, seniorrådgiver i NAF.

Janne Pedersen, seniorrådgiver i NAF.

FOTO: PRIVAT

På strekningen Asker-Oslo S var bare 79,3 prosent av togene i rute i morgenrushet. Resten var forsinket eller kansellert.

For neste år lanserer regjeringen ett av tidenes største budsjett for jernbane. Det legges penger i potten både til investeringer i vedlikehold og fornying av eksisterende anlegg, og til utbygging av jernbanen. Regjeringen fremhever at budsjettet til jernbanen er doblet siden 2013. Det lover tilsynelatende godt.

Da er det underlig å se at ambisjonene for tilbudet som de reisende skal få ut av pengebruken, ikke øker. Skyldes det manglende tro på effekten av investeringene i jernbanen?

Ambisjonene for punktlighet i togtrafikken har vært uendret siden før 2013. Måltallet for punktlighet står bom stille på 90 prosent til tross for stadig økende investeringer. 

Dette er et måltall for togtrafikken i hele landet. De siste årene har Jernbanedirektoratet klart målsettingen om 90 prosent punktlighet fordi det går bra med punktligheten på enkelte strekninger, som Bergen-Arna, Arendalsbanen og Jærbanen. 

Samtidig har punktligheten i rushtrafikken i Oslo ligget på begredelige 80 prosent i snitt, uten at det går ut over måloppnåelsen på 90 prosent. 

Her er det behov for å se på ambisjonen totalt sett – er ett av ti forsinkede tog godt nok? Det er også behov for å vurdere om kravene til punktlighet på den enkelte strekning burde vært utformet annerledes.

NAF har lenge tatt til orde for en pendlergaranti som kan sikre at den enkelte passasjer med månedskort automatisk får kompensasjon dersom togene på vedkommendes strekning ikke går når de skal. Sammen med skjerpede krav til punktlighet kan en slik ordning være med å få opp kvaliteten og gjøre tog mer attraktivt.

For bak satsingen på jernbane ligger et annet politisk mål, nemlig at biltrafikken inn til de store byene ikke skal øke. Da må de gode alternativene til bil være på plass.

Økte bevilgninger til vedlikehold og fornying må følges opp av klare forventninger fra regjeringen om å se resultater av investeringene i form av et bedre togtilbud. Den tydeligste måten å synliggjøre disse forventningene på er å øke målet for punktlighet i togtrafikken.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.