Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Har Askers innbyggere høyere klimaambisjoner enn politikerne?

Askers befolkning er svært opptatt av å bekjempe klimaendringer viser en spørreundersøkelse gjennomført av Kantar for Asker kommune. Hele 53 prosent har endret vanene sine av klimahensyn i fjor og over 90 prosent av de spurte mener at Asker skal ligge i front blant kommunene i klimainnsats. Mange ønsker å spise klimavennlig, men 72 prosent synes det er vanskelig å vite hva som er klimavennlig mat. Dette er viktige signaler og vi politikere har et ansvar for å ta dette på alvor.

Denne uken skal kommunestyret behandle kommuneplanens samfunnsdel, som er den overordnede planen for samfunnsutviklingen i Asker. Her er det naturlig at Kantar-undersøkelsen følges opp med et ambisiøst og tydelig mål om kutt i klimagassutslipp. I nåværende utkast til plan er ambisjonsnivået at vi skal ligge på snittet av norske kommuner. Er dette ambisiøst nok, gitt det meningsmålingen viser? Vi i Miljøpartiet mener vi bør ha større ambisjoner enn dette.

Planen nevner blant annet ikke klimavennlig og helsebringende mat som satsingsområde. Over en fjerdedel av klodens utslipp er knyttet til å sette mat på bordet i tillegg til store beslag av areal og vannressurser. I denne utfordrende problemstillingen må kommunen gå foran. Kommunen må sørge for å redusere fotavtrykket knyttet til egen servering samtidig som den er pådriver og ressurs for næringsliv og innbyggere.

Asker bør også satse mer på etablering av grønne arbeidsplasser som reduserer jobbpendling

Vi er imidlertid glade for at sirkulærøkonomi er tydelig inne i planen. Planen er også god på å forklare at det er viktig med tydelige prioriteringer i det videre planarbeidet dersom klimautfordringene skal bli tatt på alvor. Et par eksempler:

Miljøpartiet er opptatt av endringer i transportsituasjonen og fremkommeligheten i kommunen. Mange steder er høy trafikk en stor utfordring, spesielt på Slemmestadveien og Røykenveien, noe som vil forverres dersom kommunen tillater store utbyggingsprosjekter som er avhengig av disse transportårene. Effektive transportmidler må prioriteres og med det større satsing på kollektivtransportens fremkommelighet, deriblant såkalt Smart trafikkregulering.

Asker bør også satse mer på etablering av grønne arbeidsplasser som reduserer jobbpendling, og kanskje til og med bidrar til å snu retningen på pendlingen. Det bør satses på kunnskapsindustri som utnytter kompetansen bygget opp i engineering når oljeindustrien nå vil fases ut. Det bør satses på å kultivere grønne næringsklynger, omstillings- og innovasjonsmiljøer.

Klimakravstore innbyggere er den beste ressursen vi har for å omstille kommunen vår til en bærekraftig fremtid. Vi vil takke for at innbyggerne går foran og vi vil presse på for at også kommuneskuta dreies i riktig retning.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.