Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Håp for Oslofjorden

– Startskuddet har endelig gått for en restaurering av Oslofjorden, skriver innsenderne. Her fra Langåra med Drøbaksundet i bakgrunnen.

– Startskuddet har endelig gått for en restaurering av Oslofjorden, skriver innsenderne. Her fra Langåra med Drøbaksundet i bakgrunnen.

Foto: TORGEIR STRANDHAGEN

Det er håp for Oslofjorden, men kraftige tiltak trengs.

Alle vil ha en levende fjord og fisken tilbake i Oslofjorden. Vårt inderlige håp er at vi i fellesskap kommer frem til gode løsninger og at konkrete tiltak nå settes ut i livet. Det vil være en god investering – og det haster.

Startskuddet har endelig gått for en restaurering av Oslofjorden. Helhetlig plan for Oslofjorden ble sjøsatt av regjeringen før påske, på oppdrag fra Stortinget. Det var en svært viktig begivenhet for Oslofjorden.

Etter omfattende forskningsarbeid i fjorden har vi nå god oversikt over hva som er problemet og hva som kan gjøres med vår syke fjord. Hele det marinbiologiske fagmiljøet i Norge står bak denne kunnskapen. 

– Det er faktisk håp for fisken, skriver innsenderne. Her en fangst med torsk.

– Det er faktisk håp for fisken, skriver innsenderne. Her en fangst med torsk.

Foto: KIM VAN DER LINDEN

Hovedårsakene er en svekkelse av naturtilstanden i fjorden, en svekkelse av fjordens produksjonsevne og en langvarig overbeskatning av fiskeressursene.

En gang var Oslofjorden en av Norges mest fiskerike fjorder. Det kan bli krevende å komme tilbake til gammel storhet, men det er svært mange som har et intenst ønske om å bedre miljøet og få fisken tilbake til fjorden.

Og det er faktisk håp for fisken. Men det avhenger av at vi klarer å få til et samarbeid rundt gjennomføring av tiltakene i Helhetlig plan for fjorden. Følgende innsatsområder bli viktige for å hjelpe naturen og fisken tilbake:

  • Landbruket må redusere sine utslipp av såkalte næringssalter (nitrogen og fosfor) og leirmasser til vassdragene og fjorden.
  • Kommunene og industrien må redusere sine utslipp av næringssalter.
  • En redusert beskatning fra fiskeri og restaurering av skader på bunnmiljøet fra langvarig bunntråling.
  • Lavere utslipp av miljøgifter fra kloakk, industri og båthavner, marint avfall og plast.
  • Begrensning og opprydding i tekniske inngrep i grunne sjøområder.
  • Det er allerede innført noen tiltak innenfor fiskeri, og kommunene og landbruket arbeider med å få ned sine forurensninger. Men mye arbeid gjenstår.

Sel og skarv har tidligere fått mye av skylden for fjorddramaet. Disse artene hører hjemme i fjordøkosystemet og nedtones nå av forskningsmiljøene som forklaring på «fjorddøden». Men disse artene inngår selvfølgelig i en kunnskapsbasert beskatning på linje med andre arter.

Runar Andre Larsen er leder i Færder nasjonalparkstyre.

Runar Andre Larsen er leder i Færder nasjonalparkstyre.

FOTO: PRIVAT

Å skylde på hverandre løser ingen problemer. Derfor er det nå viktig at det er regjeringen som har laget en helhetlig plan for fjorden, basert på et solid kunnskapsgrunnlag, og som plasserer ansvar. Regjeringens plan viser at mange må bidra her.

Bjørn Strandli er koordinator for prosjektene Frisk Oslofjord og Krafttak for kysttorsken.

Bjørn Strandli er koordinator for prosjektene Frisk Oslofjord og Krafttak for kysttorsken.

FOTO: PRIVAT

Det beste ville være om de som «har skoen på» setter seg ned sammen for å finne løsninger. Det gjelder både fiskeriene, kommunene, landbruket og industrien. Dessuten er det viktig at staten tar rollen som pådriver og koordinator: En forbedring av tilstanden i Oslofjorden berører hele østlandsområdet.

Roar Jonstang er leder i styringsgruppen for Frisk Oslofjord og Krafttak for kysttorsken.

Roar Jonstang er leder i styringsgruppen for Frisk Oslofjord og Krafttak for kysttorsken.

FOTO: PRIVAT
Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.