Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hagehusene i Landøyveien

Disse hagehusene i Landøyveien har skapt protester i nabolaget. Nå redegjør utbygger for prosessen.

Disse hagehusene i Landøyveien har skapt protester i nabolaget. Nå redegjør utbygger for prosessen.

FOTO: CODE ARKITEKTER (ILL.)

Planprosessen i Landøyveien har vært grundig.

Det har vært skrevet mye i Budstikka om hagehusene Landøyveien 5 og planprosessen de siste ukene. Som utbygger ønsker vi å belyse prosessen og gi ytterligere informasjon om prosjektet og hvorfor hagehusene i Landøyveien 5 er ønsket.

Planprosessen for Landøyveien 5 har pågått over flere år, og saken kan derfor definitivt ikke kalles en hastesak. Plangrepet med tre frittstående hagehus med underliggende parkeringskjeller ble introdusert for Asker kommune tidlig i 2017. Dette plangrepet gir et bilfritt og grønt boligområde, som åpner seg mot sjøen og sikrer at folk i nærområdet kan få glede av strandsonen, fjorden, kyststien og Neselva.

Oppstart av reguleringsarbeidet for Landøyveien 5 ble kunngjort 16. juni 2017. Deretter ble det avholdt flere møter med velforeninger og naboer. I etterkant av dette har vi brukt mye tid sammen med saksbehandlerne i plan- og bygningsavdelingen i Asker for å innarbeide merknader fra naboer og andre berørte parter; bebyggelsens høyde er redusert, tredje etasje er trukket inn og vi har brukt mye ressurser på å utvikle et prosjekt med høy arkitektonisk kvalitet.

Vi har som utbygger ønsket å bidra til nødvendige infrastrukturtiltak i området

Plansaken for Landøyveien 5 ble førstegangsbehandlet av bygningsrådet 3. april 2019. I forkant av dette møtet hadde vi som utbygger mottatt signaler om at det ene hagehuset burde reduseres med én etasje av hensyn til naboene. Signalene ble tatt til følge, og forslaget ble deretter enstemmig vedtatt av bygningsrådet. Plansaken for Landøyveien 5 ble så lagt ut til offentlig ettersyn, før den deretter ble sluttbehandlet av bygningsrådet 14. oktober 2019, hvor et enstemmig Bygningsråd for andre gang vedtok planforslaget.

Vi har som utbygger ønsket å bidra til nødvendige infrastrukturtiltak i området, men kommunen har så langt ikke sett at utbyggingen utløser behov for ytterligere tiltak i nærområdet. Kommunen har heller ikke kommet med forslag til hvordan vi eventuelt kunne ha bidratt på andre områder. Det er også verdt å nevne at det finnes viktige unntaksbestemmelser i kommunedelplanen for tiltak som ikke øker trafikkbelastningen på veinettet enn hva gjeldende regulering gir. Disse unntaksbestemmelsene er videreført i reguleringsbestemmelsene for Landøyveien 5. Hagehusene i Landøyveien 5 vil gi langt mindre trafikk enn hva gjeldende regulering gir.

Vi har i etterkant av oppslagene i Budstikka mottatt mange henvendelser fra personer som ønsker å bosette seg i Hagehusene i Landøyveien 5. Denne delen av Asker mangler leiligheter, og prosjektet i Landøyveien 5 er derfor en viktig komplettering av botilbudet for nærområdet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.