Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hadde MDGs opplegg blitt vedtatt, ville det svekket Bærums økonomi

Gruppeleder Morten Skauge i Bærum Høyre, her under budsjettdebatten i kommunestyret, svarer på MDGs innlegg om kommuneøkonomien.

Foto: KARL BRAANAAS

Bærum MDGs Rugset og Schei skrev i Budstikka 17. mars at de mener Høyre ikke har vist økonomisk ansvarlighet i arbeidet med kommunens fremtidige investeringer. Det er en påstand som er svært langt fra sannheten og som må kommenteres.

Bærum kommune har store investeringsbehov i årene frem mot 2040. Bakgrunnen er en forventet befolkningsvekst på 1,2 prosent i året, noe som vil gi kommunen drøyt 39 000 nye innbyggere. Det gir behov for å investere blant annet i barnehager, skoler, helse- og omsorgstjenester og idrettsanlegg. Samtidig må det forventes strammere kommuneøkonomi i årene som kommer som følge av reduksjon i Norges oljeinntekter, svakere produktivitetsvekst og en aldrende befolkning. Hvordan koronakrisen slår ut for kommunenes investeringsevne på kort og lengre sikt, er det for tidlig å si.

Hvordan koronakrisen slår ut, er for tidlig å si

Kommunal Rapport foretar regelmessig vurderinger av økonomien i norske kommuner. Sist Bærum ble vurdert, fikk kommunen toppscore, rangert som en av kommunene i Norge med best økonomiske forutsetninger for å håndtere fremtidig vekst. Avisen skrev blant annet at «Bærum er et godt eksempel på ansvarsbevisst ledelse i kommunesektoren. Kommunen har fantastiske inntekter, men det har ikke gått til hodet på politikerne. Utgiftsnivået er på linje med langt fattigere kommuner.»

Bærum har en sunn driftsøkonomi, men behov for å redusere kostnadene for å møte fremtidens investeringsbehov. I kommunens langsiktige driftsanalyse og investeringsplan som ble presentert i mars anbefaler kommunedirektøren å redusere driftskostnadene med om lag 500 mill. kr hvert år i perioden. Planen er nettopp utformet som et planleggingsverktøy for å møte behovene knyttet til befolkningsvekst og demografisk utvikling i et 20-års perspektiv. Også når det gjelder evnen til å drive langsiktig økonomistyring ligger Bærum langt fremme i kommune-Norge.

Ved kommunestyrets budsjettbehandling før jul fremmet MDG forslag om påplussinger på utgiftssiden for rundt 450 mill. kr. Med unntak av et forslag om å gjøre det dyrere å parkere, hadde partiet ingen store og realistisk gjennomførbare salderingsforslag. Konsekvensen dersom MDGs budsjettopplegg hadde blitt vedtatt, ville vært en svekkelse av kommunens økonomi og et økt behov for innsparinger i fremtiden.

Så lenge Høyre har hånden på rattet i den politiske styringen av Bærum vil vi sørge for at kommunens økonomi styres på ansvarlig vis og at kommunens gjeldsgrad er tilpasset betjeningsevnen, samtidig som innbyggerne sikres tjenester av høy kvalitet på alle områder. For å lykkes er evnen til å foreta politiske prioriteringer, omstille kommunens virksomhet og effektiv bruk av offentlige midler viktig. Opprettelsen av en arbeidsgruppe, ledet av Høyres Maria B. Sanner, som skal se hvordan hjemmesykepleien kan arbeide bedre, er et eksempel på slik ansvarlig politisk styring. I tillegg er en balansert og tilpasset utvikling av nye boliger og arbeidsplasser et viktig styringsverktøy for å sikre kommunen fremtidige skatteinntekter og legge grunnlaget for levedyktige lokalsamfunn.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.