Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Grøtete debatt om Borgen

Marte Kvernland påpeker at alle ungdommer på Borgen skal ha like muligheter til å leve gode liv. På bildet ser man blokkene på Hagaløkka.

Foto: EVA GROVEN

Nødvendig oppklaring og forslag til veien videre:

Borgenprosjektet samlet inn kunnskap om livet på Borgen. Her lever ett av fem barn i familier med lav inntekt. Innbyggerne, politikerne og kommunen gikk sammen om å skape løsningene, og gi innbyggerne reel innflytelse på utviklingen av Borgen.

Mange tiltak ble vedtatt i «Temaplan for lokalsamfunnsutvikling på Borgen 2017-2020». Hva som så har skjedd er et betimelig spørsmål. At vi siden har «gått rundt grøten» er en beskrivelse Borgen vel er uenig i.

Fra kommunes nettside om Borgenprosjektet: Er prosjektet avsluttet? Utvikling av Borgen vil skje gjennom innsats i sivilsamfunnet og i Asker kommune, og i fortsatt samspill og samarbeid mellom ulike aktører. Det arbeides nå med rammer og strukturer for et slikt samarbeid. Det etterlyses at kommunen tar større ansvar for å fasilitere samarbeidet videre. Tiltakene må realiseres slik at innbyggerne blir tatt på alvor.

Tiltak er fulgt opp av lokalsamfunnet og Borgen vel. Utallige timer er gått med på å mobilisere til bedre stedsutvikling og kjempe frem viktige politiske vedtak for Borgen. Blant annet tiltak nr. 179 i temaplanen om å bygge henholdsvis rekkehus – og tomannsboliger viste seg utfordrende å få gjennomført. Etter flere år med mobilisering og den mest grundige saksbehandlingen av en reguleringsplan i nye Asker kommunes (korte) historie skal Kjonebråten utvikles som rekkehus. Til slutt, tross alt, en gladsak.

Evaluering av Borgenprosjektet hvor det revideres måloppnåelse og virkninger støttes. Borgen vel foreslår en forvaltningsrevisjon av prosjektet. Det er etablert flere inkluderende møteplasser, men enda mange tiltak gjenstår å realisere.

Rullering av Temaplanen nå i 2020 er en selvfølge. Å utføre et områdeløft på tre år er noe ambisiøst. Tatt i betraktning at områdeløft i Oslo har tidsperspektiv på 20 år og er betydelig finansiert. Plan for finansiering må på plass og en ordning for midler til bomiljøtiltak i regi av frivillige organisasjoner ønskes.

Ungdomskriminaliteten i Asker og Bærum er ikke unik. Flere steder har lignende utfordringer og løsninger å lære av. På Furuset i Oslo ga 120 sommerjobber tidenes laveste tall for ungdomskriminaliteten i bydelen. Det er ifølge politiet en håndfull ungdommer i Asker som trenger tett oppfølging, og det kan ikke være annet enn håndterbart, gitt de rette politiske prioriteringene.

Alle ungdommer på Borgen er våre ungdommer og skal ha like muligheter til å leve gode liv. Med trygge voksne, meningsfulle aktiviteter, fullført skolegang og jobbmuligheter. Økonomiske og sosiale barrierer for deltagelse skal ikke føre til utenforskap og kriminalitet. Da har samfunnet sviktet.

Om voldshendelsen her på Borgen: Vold er forbudt, og ingen skal oppleve det. Men de unge involvert er alle så mye mer enn hva som skjedde akkurat i det ene øyeblikket i livet deres. Straff virker på kort sikt, på lang sikt tillit og gode relasjoner. Livet går videre. Det kan gå bra.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.