Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Grenser for vekst på Bekkestua

Varaordfører og leder av planutvalget, Ole Kristian Udnes (t.v.), skriver om utviklingen av Bekkestua. Her fra planutvalgets befaring i oktober i fjor.

Varaordfører og leder av planutvalget, Ole Kristian Udnes (t.v.), skriver om utviklingen av Bekkestua. Her fra planutvalgets befaring i oktober i fjor.

Foto: KARL BRAANAAS

I fjor vår skrev jeg om Bekkestua, med ovennevnte tittel som overskrift. Hovedpoenget mitt var at det på Bekkestua nå er viktig å sette grenser for fremtidig vekst, fordi områdesenteret allerede har hatt en sterk utvikling de senere år.

Bekkestua fremstår i dag som en vellykket sentrumsdannelse i Bærum. Men utviklingen må fortsatt styres, slik at man tar hensyn til eksisterende beboere og deres fremtidige bomiljøer. Mange nåværende beboerne har flyttet hit fra sine tidligere store boliger utenfor sentrum. De må behandles med respekt og omtanke.

Bekkestua er omgitt av grønne jorder, en viktig idrettspark og mange velfungerende småhusområder. Alt dette må vi ta vare på. – Men også sentrumskjernen må utvikles slik at den gir et godt bomiljø, sammen med kultur- og handelsvirksomheten.

Det er vedtatt flere nye boligområder på Bekkestua: Bekkestua sør, Kleivveien nord, Bærumsveien mot Gjønnes stasjon samt Ballerud, et stykke utenfor sentrum. I tillegg har boligbyggingen i Nadderudveien og Fagertunveien startet. Og det er vedtatt en ny stor sentrumsplan, som omfatter Coop Mega-tomten og strekker seg over til Meglergården.

Bekkestua må anses fullt utbygd når alle disse prosjektene er fullført

Bekkestua må anses fullt utbygd når alle disse prosjektene er fullført. Det betyr at boligområdene i Volten og Presterud allé fortsatt skal bestå som småhusområder, slik de har blitt opparbeidet gjennom generasjoner. Det samme gjelder tilsvarende områder i Kleivveien sør med videre.

De nye boligområdene må tilpasses eksisterende boligområder. En test på dette får politikerne når vi senere i august skal behandle Bekkestua Sør-saken. Altså området på Bekkestujordet, grensende mot Frøytunveien/Kleivveien i sørøst og Bærumsveien i nordvest.

Retningsgivende for denne utbyggingen, dersom den skal gjennomføres, må være hensynet til de naboene som allerede bor i området. Lys, luft og åpenhet må bevares. Gode overganger mellom gammel og ny bebyggelse må sikres. Utbyggernes ønske om en massiv utbygging av området må avvises. Både volum og høyder må tilpasses omgivelsene.

Dette innebærer at man bør prioritere småhusbebyggelse her. Det vil danne en god motvekt mot den øvrige utbyggingen i Bekkestua sentrum, som er ensidig dominert av blokkleiligheter. Prioritering av rekkehus og annen småhusbebyggelse vil også være attraktivt for barnefamilier, en gruppe som også bør tilgodeses i Bekkestua sentrum. At det er planlagt en barnehage sør i området, gjør dette enda mer naturlig.

Det bør også være et mål å bevare mest mulig av grøntområdet, samt opparbeide en gangforbindelse der alle gående kan ha sin daglige gange. En slik profil på utbyggingen vil samsvare godt med innbyggernes mange innspill underveis i prosessen.

Om noen år frigjøres brannstasjonstomten på Bekkestua, der hovedbrannstasjonen har ligget i alle år. Etter at jeg lanserte ideen om å benytte arealet, helt eller delvis, til et lekeområde for barn, kombinert med andre parkmessige aktiviteter, har jeg fått overveldende mange og positive tilbakemeldinger. Nettopp en slik nærpark mangler Bekkestua i dag. Dette bør det arbeides videre med, i kombinasjon med den nye store Gjønnesparken utenfor Bekkestua sentrum.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.