Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Grenser for vekst i Asker

– Asker kommune holder fast på en politikk basert på tradisjonell økonomisk vekst og en fortsatt betydelig årlig befolkningsvekst. Men denne utviklingen vil ikke være bærekraftig i lengden, hverken i et klima-, miljø- eller naturvernperspektiv, skriver innsenderne. Her fra utbyggingen som nå pågår på de tidligere jordene på Høn/Landås.

– Asker kommune holder fast på en politikk basert på tradisjonell økonomisk vekst og en fortsatt betydelig årlig befolkningsvekst. Men denne utviklingen vil ikke være bærekraftig i lengden, hverken i et klima-, miljø- eller naturvernperspektiv, skriver innsenderne. Her fra utbyggingen som nå pågår på de tidligere jordene på Høn/Landås.

Foto: KARL BRAANAAS

Asker kommune ønsker å fremstå som en grønn og bærekraftig kommune.

Samtidig holder kommunen fast på en politikk basert på tradisjonell økonomisk vekst og en fortsatt betydelig årlig befolkningsvekst. 

Men denne utviklingen vil ikke være bærekraftig i lengden, hverken i et klima-, miljø- eller naturvernperspektiv.

Det er flott at Asker kommune vil bli mer klima- og miljøvennlig, slik ordfører Lene Conradi fremhever i Budstikka nylig

Det igangsettes en rekke positive enkelttiltak som utslippsreduksjoner, miljøvennlige bygg, ombrukskjøpesenter, tilrettelegging for lokal tettstedsutvikling og så videre. Men dette vil ha begrenset betydning så lenge politikerne ikke griper fatt i hovedproblemet: en vekstpolitikk med stadig økende forbruk av ulike ressurser. 

Landbruksarealet bygges ned, grønne lunger fjernes, nye utbyggingsområder renses for fri natur og lekeområder for barn fjernes. Hovedårsaken er den sterke veksten i boligbygging og næringsutvikling som beslaglegger nye arealer og medfører mer trafikk og økt bruk av energi.

Vi opplever daglig at den økende befolkningen skaper press på kommunens ressurser. Flere mennesker som søker ut i naturen i helgene, skaper parkeringskaos ved populære utfartsområder. Tilgangen til sjøen blir mindre og mindre på grunn av mange dispensasjoner til å bygge i strandsonen.

Landbruksarealet bygges ned, grønne lunger fjernes, nye utbyggingsområder renses for fri natur og lekeområder for barn fjernes.

Kommunens fokus på FNs bærekraftsmål er bra, og ordføreren viser til nr. 13: Stopp klimaendringene. Hvorfor ikke også vektlegge mål nr. 14 og 15: Liv under vann og Liv på land.

Kommunen burde ta utgangspunkt i FNs definisjon: Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

– Vi opplever daglig at den økende befolkningen skaper press på kommunens ressurser, skriver Jan Hausler i Naturvernforbundet i Asker.

– Vi opplever daglig at den økende befolkningen skaper press på kommunens ressurser, skriver Jan Hausler i Naturvernforbundet i Asker.

Foto: TORGEIR STRANDHAGEN

Ordfører Lene Conradi har hevdet i Budstikka at Asker er i ferd med å styre samfunnsutviklingen i en klimavennlig og bærekraftig retning, basert på en fortsatt tradisjonell, men «grønn» økonomisk vekst. 

Dette bygger på to sviktende forutsetninger: 

1) At å erstatte en ressurs med en annen gir mindre forbruk, som å erstatte fossil energi med elektrisitet. Men også fornybar energi har en miljøbelastning som gjerne er like stor. 

2) At økonomisk vekst kan forvares med nye produkter som er mer miljøvennlige i bruk i Norge. Men miljøbelastningen skjer da i andre land, og miljøulempene ved transport regnes ikke inn. 

FNs klimapanel har vist at forbrukersamfunnet med velstandsvekst og økende energiforbruk fører til miljøødeleggelse og rovdrift på naturressurser. Derfor bør vi satse mer på en sirkulær gjenbruksøkonomi. Et ombrukskjøpesenter må derfor erstatte andre butikker, ikke komme i tillegg.

Et siste poeng: Den pågående pandemien har vist at konsentrasjon gjør oss mer sårbare. Men mindre befolkede områder med god tilgang på friområder i nærmiljøet har ofte mindre smitte, og den er lettere å håndtere. 

I et slikt perspektiv er det også meningsløst å bygge ned Føyka, Asker sentrums perle for barn og unge.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.