Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Gratulerer med frigjøringsdagen

Frigjørings- og veterandagen, er en viktig dag.

I dag markerer vi en fem år lang kamp mot nazistisk okkupasjon, en kamp for frihet og selvstendighet. I dag hedrer vi også veteranene. Kvinner og menn som har reist ut i norsk uniform for å kjempe for vår og andres frihet og trygghet. Dette er verdier som det er lett å ta for gitt i vårt samfunn. I en tid hvor det globale bildet preges av politiske strømninger som utfordrer demokratiet, fremvoksende populisme og økende ulikheter, er vi så heldige å bo i et av verdens rikeste land der forskjellene er små og mulighetene mange. Nettopp på frigjøringsdagen er det viktig å tenke gjennom hva som skaper grobunn for ekstremisme og hva som fremmer tillit og samhold.

Frigjøringsdagen er en dag som representer nasjonalt samhold. Samtidig vet vi at flere unge mennesker opplever at de ikke er en del av dette fellesskapet. Utenforskap har store konsekvenser både for den enkelte, men også for samfunnet som en helhet. Den menneskelige påkjenningen som følger av manglende sosial tilknytning, er enorm.

Samtidig er utenforskap svært uheldig for samfunnet, fordi velferdsstatens bærekraft trues når vi mister verdifulle ressurser. I tillegg viser erfaringer at utenforskap er en av risikofaktorene for å trekkes til radikale miljøer, og at ekstremisme ofte har sitt utspring i utenforskap og marginalisering. Ekstremisme skaper en grobunn for holdninger som utfordrer de grunnleggende verdiene i vårt samfunn og er en trussel mot demokratiet. Frihet og velstand må ikke tas for gitt. Snarere tvert om. Dette er verdier som kontinuerlig må vernes om, og det begynner med det forebyggende arbeidet.

I Bærum har vi god erfaring med å arbeide forebyggende mot radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom SLT-modellen (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Denne har bidratt til å utvikle godt samarbeid på tvers av aktuelle sektorer, som er en forutsetning for å lykkes med effektiv forebygging.

Les mer på budstikka.no/debatt

Utfordringene er ofte små i starten, men dersom man ikke mottar hjelp kan de vokse seg store. Derfor legger vi vekt på tidlig innsats og mobiliserer bredt. Det sies gjerne at det trengs en hel landsby for å oppdra et barn. Vi må stille opp som kommune, men også mobilisere foreldre, frivillige organisasjoner og andre viktige aktører i vårt lokalsamfunn. Dette er to av de viktigste strategiene i SLT-modellen.

Vi har alle et ansvar for å forhindre utenforskap. Dette handler i stor grad om hvordan vi snakker til og om hverandre. Dessverre er det slik at dagens debattklima i stor grad preges at hatske ytringer, og mange unge utsettes for hets og mobbing på nett. Et polariserende debattklima undergraver demokratiet, og vi må alle bidra til en nyansert og åpen debatt.

74 år etter Norge vant sin frihet, har dagen fortsatt sin relevans. 8. mai forplikter oss til å ta vare på de grunnleggende verdiene i samfunnet vårt og til å støtte andre land i deres kamp for frihet. Gratulerer med dagen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.