Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Granulat til besvær

Tok komité for Teknikk, kultur og fritid litt for mye Møllers tran da de fattet vedtak om at kunstgressbaner i Asker skal etableres og utbedres uten bruk av gummigranulat, spør Asker Frps Ole Jacob Johansen. Bildet er fra kunstgressbanen på Risenga.

Foto: TOR BJØRNAR HOLMLUND

Noen ganger fattes vedtak uten at politikerne har greie på hva de vedtar. Som da komité for Teknikk, kultur og fritid fattet vedtak om at kunstgressbaner i Asker skal etableres og utbedres uten bruk av gummigranulat. Litt for mye Møllers tran?

Det er ikke bra at man hopper på enkle løsninger i en kompleks og sammensatt sak, og i tillegg fatter vedtak som komiteen ikke har anledning til: Vedtak av prinsipiell karakter som genererer kostnader og dermed får stor budsjettmessig konsekvens. Jeg er glad for at rådmannen var enig med undertegnede i at saken måtte til formannskapet.

EU har sendt et forslag på høring om å forby kunstgressbaner med gummigranulat fra 2022. Miljødepartementet sendte Miljødirektoratets forslag til forskrift på høring i juni. Det må være rimelig å forvente en balansegang mellom miljøvern og idrettsinteresser når en slik sak behandles. Kunstgressbaner spiller en viktig rolle for å fremme fysisk trening, helse og sosial inkludering, og det er viktig å være klar over hvilke implikasjoner et forbud mot fyllmaterialer i kunstgressbaner vil ha. Eventuelle tiltak må være proporsjonale for samfunnet.

Det finnes i dag ikke fullgode erstatningsmaterialer. Det nye kunstgresset er mye lenger enn vanlig kunstgress. Spillerne vil oppleve gresset som ustabilt og pasningen langs gresset vil kurve. Det vil også slites mye fortere og sannsynligvis ikke vare de ti årene Kulturdepartementet krever for å få nye spillemidler. Det er også vesentlig dyrere enn kunstgress med granulat. Det må mer forskning til på mer miljøvennlig granulat og kunstgressbaner uten granulat som holder høy nok kvalitet innenfor et akseptabelt kostnadsnivå. Det vil i dag ikke være mulig å gi de som ønsker å spille fotball nok treningstid på gode baner dersom de anlegges eller byttes ut uten gummigranulat.

Litt for mye Møllers tran?

Mikroplast er et stort miljøproblem, men kunstgressbaner bidrar i liten grad til dette, viser en rapport fra Dansk Teknologisk Institut. I tillegg har Norges Fotballforbund i samarbeid med Miljødirektoratet startet en utredning av hvilken virkning granulatet har for miljøet. Flere har hevdet at store mengder granulat havner i havet og dermed hos fisk, sjøfugl og andre dyr som lever der. Det blir nå avkreftet.

Det gjøres et godt arbeid for å redusere granulatsvinn i dag. Ved baner hvor det er satt i verk tiltak har utslippet blitt «redusert til nesten ingenting». Miljødirektoratets forslag til forskrift vil kunne redusere utslipp fra kunstgressbaner med opptil 98 prosent.

I formannskapet fikk jeg tilslutning til at vi avventer forskriften. Jeg er videre veldig glad for at jeg, sammen med MDG, fikk vedtatt at det skal nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra Asker-idretten, Idrettsrådet, klubbene og Asker kommune, som sammen skal arbeide med kompetanseheving og erfaringsutveksling knyttet til miljøvennlige løsninger for nye dekker og håndtering av gamle dekker med granulat. Jeg er sikker på at vi sammen finner gode tilnærminger og foreslår at tranflasken blir hjemme.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.