Mange tør å satse for å løse oppgaver på kommersielle vilkår. Det er viktig for et omstillingsvennlig og produktivt samfunn.

Venstres leder Trine Skei Grande etterlyser nå svar fra Erna Solberg på om regjeringen vil komme med forslag for å bedre vilkårene til de selvstendige næringsdrivende.

Venstre ønsker at flere skal velge å forfølge en idé eller drøm om å løse en oppgave eller levere en prosess eller vare; ta skrittet og starte for seg selv!

Les også: Fretex utfordret studentene, og dette var hva de fikk

Les også: Sa opp sikre jobber for å satse på klesbutikk

Les også: Claus’ fem beste gründerråd

Forhåpentligvis er ideen så god at den lille bedriften vokser og kan ansette noen til. Vi er faktisk avhengig av at flere gjør nettopp dette for å sikre velferden vår i fremtiden.

Det kommer ikke til å skje av seg selv. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det for første gang siden finanskriseåret 2009 er en nedgang i antall selvstendig næringsdrivende i Norge.

Spesielt er det få kvinner som tør satse og ta det utrygge skrittet fra ansettelse til selvstendighet.

I dag er det trygt og godt å være ansatt. Du får full sykelønn fra første dag, og du er garantert arbeidsledighetstrygd (dagpenger) om bedriften du er ansatt i går dårlig eller konkurs.

De sosiale ordningene for gründerne er rett og slett ikke gode nok. Selvstendig næringsdrivende må få de samme rettighetene til syke-, svangerskaps- og omsorgspenger som fast ansatte.

Det handler om fulle rettigheter til omsorgspenger og pleie- og opplæringspenger, blant annet full dekning av sykepenger under svangerskap, full dekning av svangerskapspenger og full dekning av omsorgspenger.

Disse skjevhetene er med på å forklare hvorfor så få kvinner satser som gründere. Det handler også om samme rettigheter til å spare opp en god pensjon.

I tillegg må vi forbedre næringsdrivendes rett til sykepenger, og øke minstefradraget for selvstendige næringsdrivende slik at skatten blir lik som for ansatte.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er åpenbart at dette er faktorer som teller i valget mellom det trygge og det utrygge. Det ønsker Venstre å gjøre noe med. Vi ønsker å belønne dem som tør satse. De som tør risikere noe for å skape en arbeidsplass for seg selv og noen til og løse samfunnets oppgaver og behov på nye måter.

I juni 2014 fikk Venstre med et samlet Storting på at det skal foretas en gjennomgang av enkeltpersonforetaks rammevilkår som skattemessige betingelser og sosiale rettigheter, med sikte på konkrete forslag til forbedringer.

Om det blir noen konkrete forbedringer for de selvstendig næringsdrivende av dette initiativet, vil vise seg.

Det er helt avhengig av om det er en reell vilje hos noen andre enn Venstre for å gjøre det litt mindre risikabelt å starte og drive for seg selv.

Venstre vil fortsette å arbeide for fortsatt bedre forhold for selvstendig næringsdrivende og småbedrifter i Asker og Bærum.

Vil Høyre og Frps politikere i regionen øve det samme påtrykket på sine regjeringsmedlemmer?