Da landet en ball bare to meter fra meg. Et litt lenger slag hadde truffet meg.

Les også: Raste rundt med golfbiler og firehjuling

Hendelsen blir meldt daglig leder i golfklubben, som kan fortelle at de «selvsagt tar potensielle ulykker alvorlig».

Flere har meldt fra om faren for å bli truffet ved hull 4. Banekomiteen bestemmer at det skal settes opp varselskilt på begge sider av hullet.

Varselskiltet (se bildet) viser en person som får en golfball i hodet. Problemet med varselskiltet er at man som turgåer eller jogger knapt nok kan gjøre noe fra eller til.

Når man kommer fra nord, er det ikke mulig å se spillerne som slår ballen. Verre er kanskje at skiltet oppleves som en form for ansvarsfraskrivelse fra Asker golfklubb.

Ved klubbhuset er det et oppslag om sikkerhet på golfbanen. Oppslaget omtaler imidlertid bare golfspillere. Golferne blir advart mot et hull med «blindt innspill». Den samme faren for turgåere ved hull 4 blir ikke nevnt.

I reguleringsplanen for området er det forutsatt at det etableres «nødvendige sikringstiltak i form av skjermende vegetasjon, jordvoller og eventuelle gjerder».

Veien bak hull 4 er en viktig inngang til Høgåsmarka. Den er en fortsettelse av stien fra Hogstadveien til Bråtanveien som det var et krav om at skulle opparbeides i forbindelse med etableringen av golfbanen.

Lederen av golfklubben forteller om planer om utvidelse av golfbanene og at veien bak hull 4 vil bli fjernet eller flyttet.

En slik løsning kan gi bedre sikkerhet, samtidig som det er viktig at turfolket fortsatt får tilgang til Høgåsmarka.

Før det er det viktig at det blir satt opp et gjerde eller netting. Foreløpig har Asker golfklubb ingen slike planer.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Må det skje en ulykke før det gjøres noe?