Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Godthaab-utbygging er neppe noen katastrofe for verneområdet

– Slik jeg har forstått søknaden, vil en eventuell utbygging i liten grad true den fine naturen i området. Utbyggingen er tenkt i flukt med eksisterende bygningsmasse, både på øst- og vestsiden, skriver innsenderen om byggeplanene ved Godthaab Helse og Rehabilitering, som ligger langs Gamle Ringeriksvei mellom Haslum og Bærums Verk.

– Slik jeg har forstått søknaden, vil en eventuell utbygging i liten grad true den fine naturen i området. Utbyggingen er tenkt i flukt med eksisterende bygningsmasse, både på øst- og vestsiden, skriver innsenderen om byggeplanene ved Godthaab Helse og Rehabilitering, som ligger langs Gamle Ringeriksvei mellom Haslum og Bærums Verk.

FOTO: PRIVAT

Det har i den senere tid pågått en debatt i Budstikka om et utbyggingsforslag fra stiftelsen Godthaab.

Forslaget har skapt uro blant naboer og brukere av turområdet rundt Dælivannet. Frykten er at en slik utbygging vil komme tett på, og dermed være uheldig for naturreservatet og verneområdet som ligger der.

Flere har tatt kontakt og villet diskutere denne saken.

Det har også blitt hevdet at stiftelsen Godthaab driver en samfunnsnyttig virksomhet, at de har svak økonomi, og at det i seg selv er et argument for å få lov til å bygge det de søker om.

Slik jeg har forstått søknaden, vil en eventuell utbygging i liten grad true den fine naturen i området. Utbyggingen er tenkt i flukt med eksisterende bygningsmasse, både på øst- og vestsiden.

For de som er kjent i området, er det snakk om nåværende parkeringsareal opp mot Ringeriksveien, videre der hvor det i dag ligger en rød gammel trebygning. På andre siden er det også lite natur som blir berørt. Mesteparten fremstår i dag som et friområde for brukerne av institusjonen.

Vel så interessant som naboskapet til verneområdet, er naboskapet til øvrig bebyggelse. Naboene til Godthaab er nemlig blokkbebyggelse i Godthaabhaven, Godthaab Park og Edelgranveien. Det er opptil fem etasjers blokker med mange leiligheter som ligger der.

Stig Rugset er leder for Haslum krets av Bærum Høyre.

Stig Rugset er leder for Haslum krets av Bærum Høyre.

FOTO: PRIVAT

Poenget er at nabolaget til Godthaab er like mye blokkbebyggelse som verneområde. Utbyggingen vil ikke fremstå som et satellitt midt i skogen, men som en naturlig avslutning av et allerede tett utbygget blokkområde.

Når det gjelder hvorvidt Godthaab må få lov til å bygge ut fordi de har dårlig økonomi, mener jeg at det egentlig er saken uvedkommende. Søknaden må behandles på ordinært vis av kommunen som reguleringsmyndighet, og da kan slike utenforliggende hensyn ikke bli tillagt vekt.

Når saken etter hvert kommer til behandling politisk, vil det nok først og fremst være diskusjoner rundt naturvern, knutepunktstrategi, forholdet til planverket ellers, høyder, volum, og eventuell størrelse på utbygging, som vil bli diskutert. Ikke om Godthaab trenger eller fortjener pengene en utbygging vil gi.

Jeg er overbevist om at Bærum kommune vil gi saken en god behandling videre, og at det er mulig å finne løsninger som både naboer, turgåere, brukere av verneområdet og Godthaab kan leve med i fremtiden.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.