Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

God eldreomsorg er god likestillingspolitikk

– Dersom ikke et flertall i kommunestyret velger å prioritere eldreomsorg på en helt annen måte enn kommunedirektørens forslag legger opp til, må også de pårørende til eldre i Bærum innstille seg på å bidra med stadig mer, skriver innsenderen.

– Dersom ikke et flertall i kommunestyret velger å prioritere eldreomsorg på en helt annen måte enn kommunedirektørens forslag legger opp til, må også de pårørende til eldre i Bærum innstille seg på å bidra med stadig mer, skriver innsenderen.

Foto: TRINE JØDAL

Bærums eldreomsorg er i endring. I kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022–2025 legges det opp til at pleie- og omsorgs­trengende i stadig større grad skal tas hånd om i egen bolig.

Deknings­graden for institusjons- og omsorgs­boligplasser foreslås redusert. Hvor langt ned Bærums politikere er villige til å gå, gjenstår å se.

Så lenge helsen er grei, og man stort sett klarer seg selv, ønsker de fleste eldre i utgangspunktet å bo i egen bolig. Tilbakemeldingene på dette er ganske entydige.

Etter hvert som fysiske og kognitive evner svekkes, blir livet imidlertid fort mer utfordrende – selv om man mottar hjemmetjenester fra kommunen.

Forskning viser at mange pårørende opplever det nærmest som et sjokk når tidligere friske og oppegående familie­medlemmer ikke lenger klarer seg selv, og man oppdager hvilket tilbud som ytes fra kommunen. 

Svein Sørlie er leder for Pensjonistpartiet i Bærum.

Svein Sørlie er leder for Pensjonistpartiet i Bærum.

Foto: Antara Roychowdhury/RefleXon

Pårørende må faktisk stille opp. Dersom ikke et flertall i kommunestyret velger å prioritere eldreomsorg på en helt annen måte enn kommunedirektørens forslag legger opp til, må også de pårørende til eldre i Bærum innstille seg på å bidra med stadig mer.

Tre spørsmål kan belyse noen relevante problemstillinger:

  • Til en sønn eller datter: Hvordan ønsker du de siste årene med dine foreldre med omsorgsbehov skal være? 

(Skal du være en stresset hjemmehjelp/ vaktmester – eller skal dere ha tid til nærhet, kontakt og de gode samtalene?)

  • Til en sønn eller datter: Er du klar til å være «bleieskiftarbeider» for din mor eller far?

(Vi har alle badet og skiftet bleier på våre barn – er det like greit med dine foreldre?)

  • Til deg som er eldre: Hvordan ønsker du å bli husket av dine barn og barnebarn?

(Vil du ende opp som en brysom «klamp om foten» – eller vil du bli husket som den «bauta» du sannsynligvis har vært i deres liv?)

Pensjonistpartiet mener at spesielt aldersgruppen 40–69 år bør være oppmerksomme på de omlegginger som nå pågår i eldreomsorgen.

Det tyngste omsorgslasset dras av denne alders­gruppen. Dette er personer som ofte har ansvar for både unge og gamle familiemedlemmer – samtidig som de er i full jobb.

Stor arbeidsbyrde, ensomhet i ansvaret og utfordringer med egen helse og eget arbeidsliv er gjen­gangere i tilbakemeldingen fra spesielt kvinner i denne situasjonen.

Mange blir syke. En undersøkelse viser at 63 prosent av de pårørende har fått svekket helse av innsatsen, 62 prosent sier de er konstant på vakt, mens 56 prosent sliter med søvnproblemer.

Konsekvensene er betydelige: 20 prosent har gått ned i stillingsbrøk, 14 prosent har byttet til mindre krevende jobb, mens 8 prosent rett og slett har sluttet i jobben.

I de fleste familier er det vanligvis én person som får/har/tar hovedansvaret for omsorgen for gamle foreldre. Der hvor det finnes døtre faller ansvaret ofte på dem.

Og for å toppe det hele i likestillingslandet Norge: Omsorgstrengende foreldre med døtre må regne med å få mindre hjelp fra det offentlige enn hvis de hadde sønner (Samspillet mellom familien og velferds­staten, Berge med flere, 2014).

Et godt kommunalt tilbud til Bærums pleie- og omsorgstrengende er med andre ord god likestillingspolitikk i praksis.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.