Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Globaliseringen gjør at vår nasjonale selvbestemmelsesrett forvitrer

Det er ingen av oss som har noe imot at Asker iverksetter tiltak for å øke den politiske deltagelsen blant ungdom i Asker. Langt ifra.

Dette er Trond Ellingsens innlegg i debatten om lokaldemokrati i Asker i kommunestyret tirsdag 21. mai.

Jeg kjenner ikke til hva som undervises om dette i VGS, om det er der det svikter, om man skulle hatt mer statsvitenskap i pensum. Om de tiltakene som er foreslått vil virke er ikke godt å si. Alle partiene har ungdomspartier, og de som er aktive der er ofte svært engasjerte. Men de er ikke mange.

Når jeg likevel har problemer med interpellasjonen er det fordi interpellanten også trekker inn forhold i andre land som hun åpenbart ikke liker.

Når hun kritiserer president Trumps mediefremtreden minner jeg om at han er demokratisk valgt og var minst like frittalende før han ble valgt som etter.

Les Cecilie Lindgrens interpellasjon:

Og jeg er ikke med på at det har foregått tap av demokratiske rettigheter i Polen og Ungarn. Dette er to EU-land der regjeringene har betydelig demokratisk oppslutning. At disse landene på noen områder er på kollisjonskurs med de ikke folkevalgte kommisærene i Brussel betyr bare at de legger større vekt på sin egen nasjons interesser enn hva disse kommisærene setter pris på. Det burde vi også gjøre.

I stedet utkontrakterer vi stadig mer av vår nasjonale selvbestemmelsesrett til internasjonale organisasjoner. I følge UD’s EØS-håndbok (sist oppdatert i 2016) hadde vi da siden 1994 implementert over 11.000 direktiver. I dag er det nok noen tusen flere. Og sagt nei til 0. Til tross for at daværende statsminister Brundtland solgte inn EØS avtalen med at Norge hadde reservasjonsrett.

I dag er den største pådriver av globaliseringen det parti interpellanten selv tilhører – Høyre. Til tross for sterk motstand i befolkningen har statsminister Solberg drevet gjennom norsk deltagelse i EU’s energibyrå ACER. Det samme med FN’s migrasjonsavtale som ble sagt ikke var juridisk bindende men nå kanskje er det likevel.

Det er derfor et paradoks at denne interpellasjonen kommer fra et medlem av et parti som har gjort sitt ytterste for å begrense det norske folks demokratiske rett til selv å bestemme over eget land.

Det er sterke krefter ute og går som søker å motarbeide demokratiet.

Les også Terje Lindbergs innlegg i debatten:

Jussprofessor ved Universitetet i Oslo og leder i Det Norske Videnskaps-Akademi, Hans Petter Graver sa sin årstale til Videnskaps-Akademiet den 3. mai at den nåværende måten å organisere demokrati på ikke er i stand til å reagere adekvat på klimatrusselen.

Sitat: «Sytti års utvikling av overnasjonale institusjoner som EU viser at demokrati ikke bare kan knyttes til partisystem og representativt demokrati, og at det finnes flere måter å sikre demokratiske beslutninger og demokratisk legitimitet på.

Vi må tørre å framsette påstander om at de eksisterende beslutningssystemene kanskje ikke strekker til overfor de problemene som klimautfordringen reiser».

Sitat slutt

Hva hadde skjedd hvis jeg hadde uttalt til Budstikka at vi må tørre å framsette påstander om at de eksisterende beslutningssystemene kanskje ikke strekker til overfor de problemene som innvandringen reiser?

Jeg hadde vel fått høre det. Noen avskyresolusjoner mot professor Gravers synspunkter er ikke registrert, til tross for at det han går inn for er en avvikling av det representative demokrati.

Interpellasjonen adresserer derfor ikke det reelle problemet, nemlig globaliseringen som gjør at vår nasjonale selvbestemmelsesrett forvitres. Da forvitrer også interessen for demokratiet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.