Skip to main content

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Global oppvarming: Hva dreier det seg egentlig om?

BEKYMRET: – Jeg er overbevist om at årsakene til klimaendringene og global oppvarming i hovedsak er menneskeskapte, og at konsekvensene kan bli svært alvorlige. Også for Asker, skriver Askers ordfører Lene Conradi (H).

Global oppvarming. I store, vanskelige og viktige saker er det ofte fornuftig å gå en ekstra runde med seg selv og spørre «Hva dreier dette seg egentlig om?». Global oppvarming er en slik sak.

Om oppvarmingen: Meteorologene er enige om at kloden nå er én grad varmere enn før den industrielle revolusjonen, og at en økning på over 1,5 grader Celsius vil få alvorlige konsekvenser for oss alle på ulikt vis.

Fortsetter vi som før, har forskerne beregnet at vi vil passere 1,5 grader om 14 år.

Les også: Askers tilslutning til ordføreravtalen med EU

Om årsakene: Det jeg har forstått er at årsakene har å gjøre med varmestråling fra solen og mengden klimagasser i atmosfæren. Når mengden klimagasser øker, absorberer atmosfæren mer varme; mindre blir reflektert tilbake til verdensrommet. Når FNs klimapanel og 97 prosent av verdens klimaforskere viser til at årsaken er bruken av kull og olje til produksjon av energi, så holder det for meg.

Om virkningene: Tørre områder vil bli tørrere, mens våte områder vil bli våtere. Dyrking av mat til en sterkt voksende verdensbefolkning blir vanskeligere, med sult og klimaflyktninger som konsekvens.

Havnivået vil stige, og halvparten av jordens befolkning lever i kystnære områder. Vi ser også store konsekvenser i Norge. Mer ekstremvær. By- og bygdesentra under vann. Avløpssystemer som ikke takler økt nedbør. Drikkevannet som kan bli forurenset.

1,5 gradersmålet blir veldig konkret for meg når det vil koste 500 milliarder kroner å utbedre vann- og avløpssystemene i Norge slik at de tåler økt nedbør.

Om bærekraft: Jeg er overbevist om at årsakene til klimaendringene og global oppvarming i hovedsak er menneskeskapte, og at konsekvensene kan bli svært alvorlige. Også for Asker.

Jeg er i hvert fall ikke villig til å løpe risikoen for at et overveldende flertall blant verdens meteorologer og forskere tar feil.

Nøkkelordet er derfor bærekraft. Ordet dekker tre egenskaper: bra for klima, økonomisk forsvarlig og sosialt bærekraftig, altså bra for innbyggerne.

Og alle tre elementene må være til stede samtidig for å sikre bærekraft.

Om Det grønne skiftet: Å forby biler med forbrenningsmotor («pisk») er unødvendig når forbrukerne selv velger batteridrevne («gulrot»). Vi må skape forankring før vi setter i gang med tiltak.

For meg betyr det at bærekraftige tilbud må være på plass, før vi reduserer nødvendige eksisterende tilbud. Samtidig må vi være villige til å endre vanene og forbruksmønsteret vårt. Det grønne skiftet kan ikke gjennomføres uten innbyggernes støtte og medvirkning.

Asker har en tilnærming til klimautfordringen på tre nivåer:

  • FNs bærekraftsmål er etter hvert del av kommunens planlegging. Ett mål er: «Stopp klimaendringene». I praksis betyr det at vi skal innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå.
  • EU-kommisjonens ordføreravtale for klima og energi som jeg har deltatt i forarbeidene til, er forpliktende, og er nå vedtatt i Asker kommunestyre og blir undertegnet av meg. Slik går Asker kommune sammen med andre europeiske byer om å nå målene i Parisavtalen fra 2015.

Asker kommune skal med dette redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent innen 2030, øke motstandsdyktigheten mot klimaendringer og sørge for sikker tilgang til bærekraftig og rimelig energi innen 2030.

  • Energi- og klimaplanen for 2018–2030 er nettopp vedtatt i kommunestyret. Planen presenterer en omfattende «tiltaksmeny».

Noen tiltak vil vi kanskje ikke lykkes med. Noen tiltak er på idéstadiet. Skal vi få til noe, må det være rom for å prøve og feile gjennom blant annet små og store innovative «fyrtårnprosjekter».

Mitt grønne engasjement har modnet seg frem hos meg gjennom årene. Og jeg tror at vi sammen vil gjøre alt i vår makt for å stoppe klimaendringene og håndtere de krevende samfunnsutfordringene vi står overfor – lokalt, nasjonalt og globalt.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Global oppvarming truer livsgrunnlaget vårt. Det dreier seg om at vi må leve innenfor bæreevnen til vår blå og grønne klode. For vår egen og for fremtidige generasjoners skyld.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler