Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

«Gjengs leie» i velferdsboliger

KRITISK: – Rødt Bærum vil kreve at kommunen evaluerer «gjengs leie» i omsorgs- og velferdsboligene en gang til, skriver Bjørgulf Claussen.

I Budstikka 3. og 7. september hadde Unn Ellefsen og Arne Eigil Jacobsen viktige innlegg om den «gjengs leien» som Bærum kommunestyre innførte i eldre- og velferdsboligene i 2011.

De to innleggene viser hvor dramatiske effekter dette har fått. De to er begge nære pårørende til folk som trenger en kommunal bolig for å ha tak over hodet.

Les også: «Gjengs» leie i boliger

Les også: Det skal være plass til alle i Bærum

Les også: Husleien er for høy

Vi i Rødt Bærum synes dette er et helt hjerteløst tiltak for å skaffe mer penger til den velfylte kassa til kommunen.

Da kommunestyret fattet vedtaket, var en viktig begrunnelse at beboerne kunne få dekket mye av leien gjennom den statlige bostøtteordningen, altså «melke» staten.

Bærums-politikerne innførte i tillegg en kommunal bostøtte, som skal dekke avstanden mellom inntekter (inkludert statlig bostøtte) og utgifter (inkludert en fast sum til levekostnader og den nye husleien).

Regnestykket kan være slik: Utgifter er boutgifter 8.500 pluss antatte husholdningsutgifter 9.800, sum 18.300 kroner, minus inntekt etter skatt 11.600 og statlig bostøtte 3.830, sum 15.430 kroner, som er lik kommunal bostøtte på 2.870 kroner per måned.

Rådmannens eneste evaluering av «gjengs leie» er fra 2014. Han mente da at ordningen hadde fungert godt. Klagene hadde vært få, og antallet utkastelser hadde ikke økt, selv om husleiene var satt opp med en tredjedel til en halvpart.

Bare 173 av de 1.155 husstandene som bor i kommunale utleieboliger med økt leie, hadde fått kommunal bostøtte, og mer enn halvparten av søkerne hadde fått avslag. Den kommunale bostøtten var ofte lav, for eksempel 163 kroner per måned.

Forholdene er nå blitt vanskeligere for mange fordi kravene til statlig bostøtte er blitt langt strengere.

Denne bostøtten beregnes ut fra all inntekt før skatt. Mange trygdemottagere har for eksempel fått økt skatt.

En stor gruppe som har mistet den statlige bostøtten, er uførepensjonistene. De skattes nå som alle andre. Til gjengjeld er uførepensjonen økt noe, og det har for mange betydd at de har mistet den statlige bostøtten.

For å hjelpe på dette vil Rødt foreslå i Stortinget i høst at denne bostøtten regnes av inntekt etter skatt, slik Bærums bostøtte er.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Rødt Bærum vil kreve at kommunen evaluerer «gjengs leie» i omsorgs- og velferdsboligene en gang til. Da må rådmannen være mer oppmerksom på alle de problemene som Unn Ellefsen og Arne Eigil Jacobsen beskriver så godt.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler