Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

«Gjengs» leie i boliger

I Budstikka 3. september har Unn Ellefsen et innlegg vedrørende leieprisen i kommunale boliger.

Innlegget er sannsynligvis initiert av mitt innlegg 11. august om urimelighet ved å benytte «gjengs» leie i kommunale utleieboliger.

Les også: Husleien er for høy

Unn Ellefsen viser til sakspapirene i hovedutvalg for bistand og omsorg fra 2009/2010 hvor man besluttet å «melke» Husbankens støtteordninger maksimalt ved å høyne boutgiftene til vanskeligstilte – og dermed «hente hjem» bostøtte. En genial transaksjonsprosedyre for å hente statlige midler.

I dagens situasjon er det imidlertid noe hovedutvalget har oversett; at maksimalt godkjent leie for den leiligheten jeg beskriver og som kan utløse bostøtte fra Husbanken er 6.800 kroner. Bærum vil ha 8.700 kroner per måned. Med andre ord: En eventuell bostøtte vil kun ta utgangspunkt i 6.800 kroner.

Når boutgiftene spiser opp halve pensjonen er det urimelig å ikke se disse beløpene i sin sammenheng selv om Bærum kommune ønsker maksimal avkastning av sine investeringer.

Unn Ellefsen har misforstått mitt innlegg noe. Jeg beskrev et husleiehopp på 31,2 prosent. Unn tar utgangspunkt i at dette oppstår fordi husleien ikke har vært regulert til «gjengs» leie tidligere. Men seneste regulering er faktisk 1. mai 2018.

I rettferdighetens navn skal dog anføres det er snakk om fornyelse av leiekontrakt, men dette endrer ikke mine anførsler.

Når Bærum kommune vil ha «gjengs» leie må det også for beboerne være lov å forlange «gjengs» tilsyn og vedlikehold.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

I «mitt» bygg hyler en alarm kontinuerlig og har gjort dette i flere måneder. Vinterbrøyting til inngangsdørene blir kun sporadisk utført. Strøing er også svært sjelden. Branndør som ikke lar seg lukke, burde vel heller ikke forekomme i en kommunal bolig med krav om «gjengs» leie.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler