Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Fylkesreformen – også kalt fylkesreligionsreformen

REFORM: Viken skal etter planen bestå av dagens Østfold, Akershus og Buskerud, samt de to Opplands- kommunene Jevnaker og Lunner rett nord for Oslo. – Hele regionreformen må forkastes, skriver innsenderen.

Å fortsette med Viken og andre fylkessammenslåinger er som å gi havre til en død hest. 

I innlegget «Legg Viken på is» 25. august har Finn Hebbe Jonsrud fra Bærum senterparti et svært godt innlegg som oppsummerer denne galskapen på et utmerket måte, så jeg skal ikke gjenta hans argumenter.

Les også: Avslutt forhandlingene om Viken

Les også: Legg Viken på is

Selv om også Frede Sund 18. august har mange gode forslag om region- og fylkesgrenser og andre spørsmål om reformen, tror jeg han har misforstått fylkesmennenes rolle. Fylkesmennene har ingen selvstendig rolle i denne prosessen; det er det Regjeringen og fylkeskommunene som har.

Før man begynte på denne prosessen med å vurdere nye regioner/fylker, hadde det vært nyttig å studere norgeskartet, eventuelt satt ned et utvalg som kunne gjennomgått dagens fylkesgrenser og kommet med forslag til en moderne region- og fylkesinndeling, uavhengig av dages grenser, som oppsto for over 150 år siden.

Med helt andre samfunnsforhold og kommunikasjoner den gang enn i dag er det vanskelig å forstå at man skal være bundet av grenser som er helt uhensiktsmessige. Dette gjelder også kommunegrenser med dagens fylker.

Jeg skal ikke gå i detalj på dette, men et par konkrete eksempler er jo grensen mellom Bærum og Hole på Sollihøgda og det at Røyken og Hurum ligger i Buskerud, noe som jo blir helt merkelig når de slås sammen med Asker.

Akershus fylkeskommune er et misfoster uten Oslo. Fylkesmannen er jo felles for både Oslo og Akershus, og her burde man skåret gjennom og laget egen region/fylke av Akershus og Oslo, mens Oslo hadde fortsatt som en ordinær kommune.

Tanker om å innlemme kommuner rundt Oslo i Oslo kommune er helt uaktuelle, for ikke å si dødfødte.

Jeg er ut fra rundt 40 års erfaring med diskusjoner rundt fylkeskommuner, fylkesmenn og kommunesammenslåinger sterkt i tvil om det er hensiktsmessig med et folkevalgt nivå på region-/fylkesnivå.

Da fylkesplanleggingen var på sitt mest intense på begynnelsen av 1980-tallet, husker jeg at tidligere fylkesmann og senere fylkesrådmann i Møre og Romsdal, Kåre Ellingsgaard, mente fylkesmannsembetene burde avvikles, eller i hvert fall ikke ha noe annet enn en slags statlig formell godkjenningsfunksjon.

Han spøkte med at fylkesmennene burde utstyres med en uniformslue og et stempel hvor det sto godkjent når de fikk inn fylkeskommunenes planer.

Antagelig er det heller fylkeskommunen som burde avvikles, da den bare gir en illusjon om folkevalgt innflytelse for velgerne, mens fylkeskommunen i realiteten er et stort byråkrati, som stadig blander seg inn i kommunenes oppgaver og ansvar. Jf. saken om Brønnøya hvor fylkeskommunen forsøker å overstyre Asker kommune, og det finnes flere slike eksempler fra våre kommuner.

Konklusjonen på dette er etter mitt syn at hele regionreformen, i sin nåværende form, må forkastes og at man må begynne på nytt, med blanke ark, og først bestemme nye region- og fylkesgrenser.

Oppgavene får så komme i neste omgang, hvis man da i det hele tatt velger å ha et folkevalgt nivå mellom kommunene og staten.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

PS: Jeg hadde i perioden 1977 til 1985 hovedansvaret for fylkesplanleggingen i Kommunaldepartementet og fordelingen av skatteutjevningsmidler og generelt kommunenes budsjetter og langtidsplanlegging. Deretter jobbet jeg som økonomisjef i Oslo kommune, Røa bydel og Vestre Aker frem til pensjonsalder.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.