Det vil si at de ser på levekårene til egne barn og tror at det gjelder for hele målgruppen.

Les også: Satsing på de aller svakeste i Bærum

Les også: Satser på de aller svakeste

For å illustrere hva jeg mener vil jeg trekke frem følgende:

1) De viser til at Rådmannen i forslag til handlingsprogram vil satse på de svakeste og sier samtidig «Hva med personer med utviklingshemming eller annen type funksjonsnedsettelser?»

Med en slik uttalelse legger de til grunn at alle utviklingshemmede er brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester.

Dette er feil. Flertallet av utviklingshemmede har ikke vedtak om slike tjenester.

2) De påstår at utviklingshemmede ikke har samme rettsvern som øvrige befolkning.

Dette gjelder kun for utviklingshemmede som er brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Utviklingshemmede som bor og lever ordinært, har samme rettsvern som majoriteten av befolkningen.

3) Det påpekes at sosionomstillingene ved Haug skole og ressurssenter er fjernet uten at noen andre ivaretar dette.

Jeg sliter med å forstå denne bekymringen, for Haug er en spesialskole, og Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) vil legge ned spesialskolene, så da må dette etter deres mening være et skritt i riktig retning.

4) Det vises til at det bygges større boenheter enn forskningen anbefaler.

All forskning er oppdragsbasert, krever ekstern finansiering og det er derfor grunn til å tro at mange av forskningsrapportene er rene bestillingsverk.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Innlegget viser at Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Bærums kunnskap om utviklingshemmede begrenses til kunnskap om egne barn.