Saken inneholdt evaluering og forslag til forskriftsendringer. Et slikt vedtak ville gi frivillige organisasjoner i Asker og Bærum langt dårligere lånebetingelser.

Les også: Kulturlivet trenger rom

Les også: Mangel på kulturlokaler

Et enstemmig hovedutvalg sendte saken tilbake til administrasjonen og ba om å få en ny sak. Utvalget mente at saken var for pessimistisk og hadde få om noen forslag til løsninger, basert på det politikerne og frivilligheten ønsket.

Flertallet (Frp, H, Sp og V) var imidlertid klare på at vi mente kommunene bør være høringsinstans når forskrifter sendes på høring, all den tid de er samarbeidspartnere på lånesiden.

De kjenner også mange av organisasjonene gjennom kommunalt utlån/utleie, og vi ønsker å dra nytte av et eventuelt styrket samarbeid.

Kanskje vil det være mulig å få retningslinjer for utlån og utleie mer sømløst for de frivillige som legger ned tusenvis av dugnadstimer for at våre barn og unge skal få gode arrangementer å delta på i og med regler og retningslinjer som samsvarer og er forståelige.

Tilsyn fikk stor oppmerksomhet i saksfremlegget. Her mente vi at det må være mulig å se på regelverket, så ikke kostnadene for utlån/utleie ville kunne beløpe seg opp til 60.000-70.000 kroner for en helg, kun basert på tilsyn og oppvarming.

Hovedutvalget mente at det kan være nye løsninger for oppvarming, lys og videre med ny teknologi som bør bidra til å senke disse utgiftene betraktelig, så ikke kostnaden i seg selv skal være avgjørende for at man ikke kan leie.

Akershus fylkeskommune er ansvarlige ved både utlån og utleie. Da bør vi har et regelverk som tillater at en ansvarlig vakt representert av frivilligheten får dette ansvaret ved bruk av lokalet, og ikke at rektor leier inn vaktmannskap ved den enkelte skolen.

Dersom opplysningsorganisasjoner kun skal være godkjent etter lov om voksenopplæring, vil enkelte organisasjoner da utelates ved utlån/utleie?

En annen utfordring er at utleie per i dag er i konflikt med regelverk for kompensasjon av merverdiavgift.

Finansdepartementet har etterspurt avklaringer på dette. Skatteetaten praktiserer en streng grensegang mellom utlån og utleie, og dermed kan ikke fylkeskommunen som eier kreve beløp som overskrider kostnader til annet enn renhold ved låntagers bruk.

Dermed blir dette en betydelig kostnad for fylkeskommunen som vil gå på bekostning av lovpålagte oppgaver vi er satt til å forvalte.

Merverdiavgiftsregelverket tillater heller ikke at vi stiller lokaler til disposisjon for private selskaper eller næringsliv.

Frivilligheten selv har uttrykt ønske om at lokalene også kan benyttes i helger og ferier, samt overnatting. Dette har hovedutvalget full forståelse for.

Men: Der kommer opplæringsloven inn, og dermed kan samarbeidsavtaler med næringslivet tillates, dersom aktiviteten er knyttet opp mot elevens opplæring. Det er nemlig lov per i dag.

Så, kjære frivillighet i Akershus: Vi heier på dere, og av den grunn valgte vi å sende tilbake saken.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi løfter den inn til våre øverste folkevalgte for å se om det er mulig å forenkle regelverk slik at det vil være mulig å imøtekomme deres ønsker om bruk av våre flotte bygninger – som dessverre står altfor ofte tomme, som følge av et svært komplisert regelverk.